...::: Zpravodaj ALF ČR #1 :::...

Po dlouhé době je tady opět veřejný výstup Animal libertion front (ALF) - Fronty za osvobození zvířat. Je mnoho důvodů, proč opět veřejně pozvedáme náš hlas. Hlavní náplň činnosti ALF, přímé akce, nebyly v ČR nikdy přerušeny. Pouze zde několik let neexistoval žádný mediální výstup. Nyní se jedna skupina ALF rozhodla vydávat nepravidelný ALF zpravodaj. Informování o proběhlých přímých akcích ALF a o způsobech práce ALF aktivistů považujeme za velmi důležitou a potřebnou činnost, která pomáhá inspirovat další a další aktivisty ke své vlastní aktivitě a rozšiřovat naše myšlenky.
Aktivisté ALF nejsou teroristé. Jde o lidi ochotné bojovat proti neuvěřitelnému utpení zvířat, proti utrpení, jehož způsobování je sice posvěceno zákony, ale které je absolutně nepřijatelné ze všech lidských hledisek. Všechny akce ALF jsou přesně cílené a provedené tak, aby nebylo ublíženo žádnému živému tvoru. Ve stávajícím politicko-ekonomickém systému je jediným kritériem téměř veškeré činnosti zisk. Odmítáme tuto kapitalistickou morálku, která udělala z myslících zvířat stroje, a stavíme proti ní přímou akci. Není žádného rozdílu ve vnímání bolesti mezi zvířetem a člověkem. Odmítáme utpení a vraždění živých bytostí a jsme odhodláni mu zabránit.
Mezi hlavní techniky ALF patří sabotáž. Jejím cílem je způsobit subjektu, který vydělává týráním či vražděním zvířat, co největší ekonomickou škodu. Pokud budou tyto škody opravdu velké, podle zákona trhu se tento obchod se smrtí přestane vyplácet a zanikne. Která firma by se věnovala odvětví, které je prodělečné? Zničená či zapálená vozidla, vytlučená okna a výlohy, zničené fasády, podpálené provozovny..., to vše jsou náklady, se kterými nepřátelé zvířat určitě nepočítají. Druhým možným cílem sabotáže je přerušit proces mučení či vraždění na maximálně dlouhou dobu. Sem patří zničené počítače vivisektorů, rozbité stroje a přístroje atd. Objektem našeho zájmu jsou jatka, laboratoře vivisektorů, řeznictví, masokombináty, velkodrubežárny, velkovepříny, velkokravíny... ALF nikdy neútočí na život či zdraví jakékoliv osoby!

Z pochopitelných důvodů na nás neexistuje žádný kontakt. Text tohoto zpravodaje byl anonymně odeslán několika skupinám a spolkům. Doufáme, že se postarají o jeho rozšíření.


ZPRÁVY Z DOMOVA

Vyšla kniha Osvobození zvířat

Nakladatelství Práh vydalo ve spolupráci se Svobodou zvířat jednu z pro aktivistu ALF vůbec nejdůležitějších knih. Podrobný a věrohodný popis krutého zacházení se zvířaty ve všech odvětvích masného, mléčného, vaječného a kožešinového průmyslu, které je však bohužel současnými zákony bráno jako zcela normální, zaručeně zvedne ze židle každého soucitného člověka. Pak už zbývá jen málo: kukla, nářadí a vyrazit do akce...
V době svého vydání v roce 1975 se kniha stala inspirací pro tisíce aktivistů za práva zvířat. Nešlo se už déle vymlouvat na nevědomost. Zvířata, schopná vnímat bolest úplně stejně jako člověk, byla přeměněna na stroje. A ke stroji je dovoleno vše. Při čtení pasáží o velkodrubežárnách či megakravínech se člověku chce zvracet. Ještě více šokující je ale zjištění, že za 25 let se vůbec nic nezměnilo. Nepředstavitelné utrpení za zdmi továren na maso, mléko či vejce trvá dál.
Kromě popisu způsobu "vyrábění" živočišných produktů zde najdete také rozsáhlou část o etických důvodech pro veganský styl života, která je skutečně narvaná argumenty, a autorovu reflexy z dnešních dnů. Četba této knihy musíme doporučit všem aktivistům ALF. Nejen, že zde najdete nová fakta, ale získáte také mnoho nových a pevně podložených argumentů do diskuse s našimi oponenty.

*Z důvodů utajení zde neinformujeme o akcích naší buňky ALF


ZPRÁVY ZE ZAHRANIČÍ

ALF způsobila vivisektorům v USA milionovou škodu

ALF se 11. srpna přihlásila ke žhářskému útoku, který způsobil firmě TCF v Coulstonu škodu větší než jeden milión dolarů. Firma TCF se zabývá pokusy na zvířatech, a v jejím držení se mimo jiné nachází největší kolonie zajatých šimpanzů na světě. TCF je zodpovědná nejen za strašné utrpení těchto zvířat během nesmyslných pokusů, ale také za jejich systematické týrání pobytem v naprosto nevyhovujících podmínkách. 
Zapálena byla jedna z administrativních budov TCF. Vzápětí obdržel tiskový mluvčí ALF komuniké, v němž bylo mimo jiné uvedeno: "Chtěli jsme osvobodit všechna tato zvířata, ale kvůli potížím s jejich přemísťováním a ukrýváním (speciálně kvůli tomu, že jsou nakaženi virem HIV, hepatitidou a opary) jsme se rozhodli způsobit firmě TCF co největší ekonomickou škodu jako nejlepší způsob jak těmto zvířatům pomoci. Byla přijata všechna bezpečnostní opatření, aby se zamezilo zranění zvířat, personálu, ochranky a požárníků. Touto ekonomickou sabotáží chceme ukončit činnost této instituce. Pokud bude jakýkoliv investor zvažovat zachránění TCF, musí počítat s velkými finančními ztrátami způsobenými přímou akcí."


Zemřel Barry Horne

5. listopadu v ranních hodinách zemřel v nemocnici v britském Worcestru na následky hladovky známý aktivista za osvobození zvířat Barry Horne. Příčinou smrti bylo selhání jater. Protože podepsal prohlášení odmítající lékařskou péči, doktoři mu nemohli dát jídlo proti jeho vůli a museli ho nechat umřít.
Barry Horn byl odsouzen v prosinci roku 1997 na 18 let ve věznici s nejvyšší ostrahou poté, co byl usvědčen z několika žhářských útoků na prodejny mučitelů zvířat. Jeho dovolání bylo zamítnuto a jeho trest se tak stal vůbec nejvyšším, jaký kdy aktivista za osvobození zvířat obdržel. Již v roce 1998 se ocitl na pokraji smrti při 68 denní hladovce proti pokusům na zvířatech, kdy již přestal vidět na jedno oko a slyšet na jedno ucho. Úplnou hladovkou se snažil přimět britskou vládu, aby zakázala pokusy na zvířatech.
Zatímco nad tyrany vraždící zvířata po statisících a mučící je po celý jejich krátký život drží stát ochrannou ruku, aktivistu za osvobození zvířat, hrdinu bojujícího proti tomuto šílentsví, poslal na 18 let za mříže. Stát je vinnen za smrt Barryho! Nikdy nezapomeneme!


NAŠI VĚZNI

Tři členové anglické organizace za práva zvířat Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC) byli nedávno odsouzeni na jeden rok vězení za "konspiraci za účelem způsobení veřejného pohoršení." Obvinění bylo vzneseno za vydávání SHAC newsletteru, který vyzýval čtenáře aby opakovaně volali a posílali černé faxy a nesmyslné e-maily zaměstnancům a investorům nadnárodní firmy Huntingdon Life Sciences (HLS), největší firmy zabývající se testováním na zvířatech. Tato kampaň je vysoce úspěšná, za několik let dokázala firmě HLS způsobit miliardové škody a srazit ji na kolena. 
Jako obvykle, stíháni nejsou ti, jenž jsou odpovědni za nesmyslné týrání a utrpení živých tvorů. Ve firmě HLS denně v krutých bolestech umírá přes 500 zvířat, na kterých jsou testovány nejrůznější látky a chemikálie. Jeden z experimentů popsal deník The Observer: "každému ze třiceti sedmi beaglů se bude pilovat kost v noze a poté se ocelovým drátem přelomí. To vše bez použití anestetik." Některé praktiky HLS jsou dokonce v rozporu i s platnými zákony, které stojí na straně tyranů. Usvědčena byla mimo jiné z porušení zákona prováděním série experimentů bez držení platné licence, pětset dvacet případů porušení "Zásad správné laboratorní praxe", atd. atd. HLS však za porušování zákona dostává směšné pokuty. 
Pro nás však není důležité, zda ochránci tyranů uznali firmu HLS vinnou. Každý, kdo zabíjí a mučí zvířata pro profit či zábavu je náš nepřítel. Lidé, kteří se mučitelům postaví, jsou těmi samými soudci posíláni do vězení. Nezapomeňme na ně! I když jsou za mřížemi, stále jsou ALF a potřebují naší podporu!
Adresa na odsouzené: Heather Avery (TE1951) a Natasha Dellamaigne (TE1952), oba HMP and YOI Highpoint, Stradis Hall, New Market, Suffolk, CB8 9YG, England. Greg Avery (SS9142), HMP Belmarsh, Weston Way, Thamesmead, London, SE28 0EB.


JAK TO DĚLÁ ALF?

ALF není organizace v pravém slova smyslu. Jde spíše o společnou myšlenku, která spojuje síť malých buněk, které o sobě navzájem nic nevědí. Často nevědí ani to, že jiná buňka existuje. Buňku ALF může tvořit jeden, dva, tři i více lidí, kteří se navzájem dobře znají a důvěřují si. O svých akcí nikdy nemluví s nikým jiným kromě sebe navzájem, protože by tím ohrožovali nejen sebe, ale i své kolegy. Po každé přímé akci z bezpečnostních důvodů následuje určitá doba klidu a nevyvíjení aktivit.

>Ochranná opatření

Aby nedošlo k odhalení aktivistů ALF a jejich následné perzekuci a stíhání, používá ALF různé techniky jak znemožnit svou identifikaci.
a. Aktivisté ALF vždy používají rukavice a maskování obličeje (kuklu).
b. Aby znemožnili zjištění velikosti bot, používají speciální návleky zhotovené z nejrůznějších materiálů. Boty po akci důkladně vyčistí, zejména podrážky (zbytky hlíny) a oblečení buď vyhodí například do kontejneru v jiné čtvrti nebo alespoň důkladně vyperou.
c. Po akci při ústupu rozptýlí pepř, aby znemožnili nasazení pátracích psů.
d. Pro případ zadržení mají vždy připravenou věrohodnou historku kam a odkud jdou.
e. Na akci s sebou nikdy nenosí mobilní telefon.

>Komuniké

Po provedené akci o ní zpravidla dávají skupiny ALF nějakým způsobem vědět. Pokud se k akci přihlásí, vyvrátí tak domněnky o akci vandalů či konkurence. A pokud vysvětlí pozadí akce, může publicita pomoci ve společnosti rozšířit náš postoj k vykořisťováním zvířat. Úspěšné povedení akce je pouze půl úspěchu! Po každé akci skupina ALF zváží, zda ji vydání komuniké nemůže nějakým způsobem ohrozit. V určitých případech může být výhodnější nechat si vše pro sebe... Riziko odhalení existuje samozřejmě vždy, lze ho však omezit na minimum.
a. V komuniké nejsou nikdy uvedeny žádné detaily o způsobu provedení akce, počtu sabotérů atd. Mohly by policii posloužit při vyšetřování. O to více je komuniké obsáhlejší v pasážích vyvětlující důvod akce.
b. Pokud aktivista ALF používá pro doručení komuniké e-mail, použivá anonymizer, aby zamaskoval svou identitu. Pod anonymizerem si anonymně založí (například na www.seznam.cz, www.post.cz, www.volny.cz) webovou schránku, ze které pošle komuniké. Do této schránky se pak již nikdy nevrací.
c. Pokud používá klasickou poštu, dává pozor na otisky prstů a zbytky slin při olizování obálky. Jako důkaz může sloužit i psací stroj, na kterém bylo komuniké sepsáno, proto ho zpravidla ukrývá na bezpečném místě daleko od domova.
d. Zbývá otázka, kam komuniké adresovat. V ČR zatím neexistuje něco jako tiskový mluvčí ALF, proto vám doporučíme obrátit se tam, kam jsme to udělali i my a kde čekáme, že bychom mohli dostat nějaký prostor (Different life, Svoboda Zvířat, Nesehnutí, Země především!, A-kontra). Použít můžete i speciální formulář na adrese www.ecn.cz/zemepredevsim.


internetové stránky ALF: www.animalliberation.net


ŽÁDNÉ ÚDAJE V TOMTO TEXTU NEMAJÍ NAVÁDĚT KE KRIMINÁLNÍM ČINŮM.
ZPRAVODAJ ALF SLOUŽÍ JEN PRO INFORMAČNÍ ÚČELY!