NAFTA: Ekologická rezervace jako obchodní bariéra

Mexická vláda prohrála své odvolání proti rozhodnutí Severoamerické zóny volného obchodu (NAFTA), zóny volného trhu, podle neoliberálních pravidel, pokrývající Kanadu, USA a Mexiko. Stejně jako Světová obchodní organizace (WTO), NAFTA odbourává "překážky obchodu." Malé otravné věci jako práva pracujících, ochrana zdraví při práci či ekologické regulace...

Nebohá firma Metalclad corp. chtěla v mexickém městě San Luis Potosi pouze postavit úložiště toxického odpadu. Místní lidé se ve snaze stavbu zastavit uchýlili k přímým akcím, protože úložiště by mohlo otrávit zdroje pitné vody. Donutili tak vládu neudělit plánované povolení a prohlásit území staveniště částí ekologické rezervace. To je však podle NAFTA překážka volného trhu, porušení práv korporací (ano, i korporace cítí bolest stejně jako vy) a tudíž ilegální. Firma se tak soudně domáhá 90 miliónů dolarů za utrpěnou škodu, včetně kompenzací za ušlý zisk! I když nakonec dostali 16,9 milionů, jsme si jisti, že za to tato Kalifornská nadnárodní korporace hezky poděkuje.

-přeloženo z SchNEWS 332 


Ostrov nikoho

Malý ostrov Tuvalu v Pacifiku se stal první obětí klimatických změn. Jedenáct tisíc obyvatelů ostrova je přinuceno opustit své domovy kvůli následkům zvyšující se hladiny moře: pobřežní erozi, zvyšujícímu se množství bouřek a zasolování jejich pitné vody. Nový Zéland oznámil, že přijme všechny obyvatele ostrova. Tuvalané viní USA: "...příští generaci Tuvalů sebrali jejich základní svobodu, žít tam, kde o tisíce let žili jejich předkové." Současné odhady předpokládají, že úroveň mořské hladiny se během tohoto století zvedne až o jeden metr, což by znamenalo zatopení nejen četných ostrovů, ale také rozlehlých částí pevniny, například Bangladéše, což by znamenalo milióny "klimatických uprchlíků."

-přeloženo z SchNEWS 332


ZPĚT