chronologie protestů od různých aktivistů a nezávislých novinářů


14. 6. demonstrace „Bush zde není vítán“

Už ráno začala policie s blokádou školy, ve které GBG (síť organizující protesty) měla pořádat anti-konference. Aktivisté nesměli vstoupit, ani odejít ze školy. Okolo 17.30 začala pokojná demonstrace „Bush zde není vítán“, na kteoru přišlo asi 10 tisíc lidí. Na konci demonstrace a shromáždění Rättvisepartiet Socialisterna (CWI) vedla pochod asi 4 tisíc lidí zpátky ke škole na protest proti její blokádě. Pochod byl tvrdě napaden policií. Policie štvala psy proti protestujícím lidem a snažila se rozdělit pochod pomocí koňů a bitím protestujících. Navzdory všem těmto provokacím skupina zůstala nenásilná a pomohla osvobodit na 30 aktivistů, kteří zůstali zablokováni ve škole po celý den.

15. 6. „Antikapitalistická“ demonstrace – demonstrace „Ne EU“ – „Reclaim the city“ Street Party („Město lidem“)

Na další den v 9.00 svolávala Rättvisepartiet Socialisterna (CWI) antikapitalistickou demonstraci. Anarchistický blok se k ní přidal po té, co souhlasil, že zůstane nenásilný a neprovokační. Demonstrace byla zastavena už za prvním blokem domů. Protestující se snažili dohodnout s policií, ale po 30 minutách policie znovu použila psy a rozdělila demonstraci mezi anarchistickým blokem dalšími policisty na koních. Po tomto napadení se anarchistický blok začal bránit, což později vedlo k násilnostem v centru města. Zbývající antikapitalističtí demonstrující uzavírali zbytek demonstrace. Okolo poledne policie napadla Fritt Forum (hlavní místo kontra-summitu). Třikrát naběhli do prostoru a bezdůvodně mlátili přítomné. Po několika minutách aktivisté vytvořili obranný řetěz okolo ostatních. Policie zablokovala celé místo kontra-summitu a začala nakládat lidi v blízkém parku do autobusů a odvážet. Po třech hodinách místo uvolnila. Odpoledne proběhla demonstrace „Ne EU“, na kterou přišlo okolo 15 tisíc lidí. Ve stejnou chvíli se konala i street party „Reclaim the City“ s několika tisíci lidmi. Byla na ní atmosféra party, hudba a pouliční umělci, když proti ní zakročila policie. Znovu zasáhla se psy a bila do davu. Po této provokaci někteří lidé začali vrhat kameny na policii. Po několika minutách byl jeden policista zasažen kamenem a policie spustila střelbu ostrými do lidí. Dva lidé byli zasaženi do nohou a jeden do břicha; je stále v kritické situaci. Jeden žurnalista zemřel na srdeční příhodu.

16. 6. Den mezinárodního protestu proti EU Summitu

Většina skupin v síti GBG požadovala ukončení protestu. Ale Rättvisepartiet Socialisterna (CWI), která se práce sítě účastnila od počátku, požadovala, aby se plánovaný pochod uskutečnil, ale aby se policie vzdálila od demonstrace, což policie později uskutečnila. Na mezinárodní demonstraci přišlo okolo 25 tisíc protestujících, navzdory tomu, že celá řada dalších mezinárodních účastníků nebyla vpuštěna do země. V jednom případě byly dva autobusy z Německa se 120 lidmi zastaveny na hranicích, odvezeny na vojenskou základnu blízko Göteborgu na celý den. Policie jim nedovolila opustit autobus, neumožnila jim ani pitnou vodu, jídlo ani přístup na záchod na více jak 12 hodin. Pozdě odpoledne byli eskortováni ze země, před nimi jely tři policejní vozy, další policisté seděli v obou autobusech. Ani po cestě jim nebylo dovoleno vystoupit z autobusu. Později večer policie přišla se zbraněmi do školy, která fungovala jako noclehárna pro většinu aktivistů. Lidé museli opustit dům, ležet na studené zemi a v dešti, bez nějakého teplého oblečení více jak dvě hodiny, poté byli rozděleni na mezinárodní a národní protestující a odvezeni autobusy. Během zadržení policie vyhrožovala lidem psychicky i fyzicky, aby se v budoucnu podobných protestů neúčastnili.


text je převzat z tiskové zprávy SAB