MEZINÁRODNÍ DEN AKCÍ PROTI McDONALD'S

www.mcspotlight.org 

16. říjen vyhlašuje pravidelně OSN Světovým dnem výživy. Jaký jiný den by měl být zároveň dnem boje proti karikatuře výživnosti - hamburgeru? Nositeli ničení lidského zdraví, životního prostředí, kruté smrti miliónů nevinných zvířat a v neposlední řadě spoluviníku hladu a chudoby ve třetím světě?

Minulý rok se konaly protesty po celém světě, včetně Austrálie, Filipín, Kanady, Brazílie, Nového Zélandu, Malty, Izraele, Velké Británie, Řecka, Itálie, Ruska, Chorvatska a Spojených Států.

CO JE ŠPATNÉHO NA McDONALD'S?

Globální průmysl je ovládán nadnárodními společnostmi, které pro své zisky vykořisťují zaměstnance, světové přírodní zdroje a miliardy hospodářských zvířat a všudypřítomnou reklamou i spotřebitele. K porozumění skutečnosti skryté za propagandou, se můžeme se zaměřit na McDonald's - jednu z nejmocnějších, nejvlivnějších a nejznámějších světových společností. Stejně tak by se dal s drobnými úpravami vztáhnout obsah letáku na nadnárodní firmy jako KFC, Shell, Coca-Cola, Mitsubishi, Nike...

Příklady kauz spojených s McDonald's, které proběhly v posledních letech:

CO JE TAK NEZDRAVÉHO NA JÍDLE OD MCDONALD'S? 

Strava bohatá na tuk, cukr, živočišné produkty a sůl a naopak chudá na vlákninu, vitamíny a minerály - což popisuje průměrné jídlo u McDonald's - je spojována s rakovinou prsu, střev a nemocemi srdce. Hamburgery, hranolky, kola, mléčné koktejly atp., rozhodně nejsou užitečnou a výživnou součástí stravy. Pokud si dopřejete cheeseburger s hranolky a salátem dostanete do těla tolik tuku, že pokud nechcete ztloustnout, tak po celý zbytek dne již nesmíte sníst nic jiného. 

NIČENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Tropické deštné pralesy, tzv. plíce planety, jsou rychlým tempem káceny či vypalovány, aby tak vznikly nové pastviny pro dobytek. Během 7 let se půda stává neúrodnou a dochází k erozi a úbytku vodních zdrojů. Celkově jedna miliarda lidí je závislá na vodě vytékající z těchto lesů, které vsakují deště a postupně ji propouštějí. Hladomor v Etiopii a Súdánu je přinejmenším částečně způsoben nekontrolovaným odlesňováním. V Amazonii - kde je teď okolo 100 000 farem skotu - se prudké deště řinou skrze bezstromé údolí, erodují přitom zemi a odplavují půdu. Pustá země, vysušená tropickým sluncem, se stává pro zemědělství nepoužitelnou. Bylo odhadnuto, že takovéto ničení způsobuje vyhynutí přinejmenším jednoho druhu zvířat, rostlin nebo hmyzu každých několik hodin.Využívání zemědělské půdy nadnárodními společnostmi a jejich dodavateli, nutí místní lidi, aby se stěhovali dále do jiných oblastí a káceli další stromy.

McDonald je největší spotřebitel hovězího na světě. Metan vyprodukovaný hovězím dobytkem chovaným pro potravinový průmysl má velký podíl na globálním oteplování. Moderní intenzivní zemědělství je založeno na přemíře používání chemikálií, které ničí životní prostředí. 

McDonald's každý rok použije tisíce tun ne nezbytně nutného balení, přičemž většina pak končí jako odpadky zaplavující ulice nebo znečišťující zemi. Přestože McDonald's říká, že používá recyklovaný papír, tak je ročně zapotřebí 1300km2 lesa na zásobování papírem na nové obaly. 

Jednotlivé komponenty obalů a produktů jsou pěstovány a vyráběny v různých částech Evropy. To znamená, že kamiony musí ujet tisíce zbytečných kilometrů, přičemž náklady na zničené ovzduší a silnice nenese zadavatel dopravy ani přepravce, ale každý obyvatel státu, tedy každý z nás.

OKRÁDÁNÍ CHUDÝCH 

Mnoho úrodné půdy v chudých zemích je využito jako pastviny, nebo na pěstování krmiva pro dobytek, který je sněden v bohatých státech. Místní hladovějící lidé pak nemohou tuto půdu využít pro pěstování základních plodin nutných k přežití. 7 milionů tun zrní skrmeno hospodářskými zvířaty vyprodukuje pouze 1 milion tun masa a vedlejších výrobků.

DĚTI

Děti jsou lákány na příslib hraček a jiných reklamních triků. Za usmívajícím se obličejem klauna Ronalda McDonalda se však skrývá skutečnost - zájem jen o peníze, stejně jako u všech nadnárodních společností. 

Žádný rodič nepotřebuje vysvětlovat, jak složité je odvést pozornost dítěte od jeho ulpívání na určitém typu jídla nebo chování. Reklamy zobrazující McDonald's jako šťastné, cirkusu podobné místo, vyvolávají v dětských myslích představu hamburgeru a hranolek, pokaždé když uvidí klauna. Chytá tak děti do pasti nejistoty, že nejsou "normální", jestliže tam také nejdou.

V srpnu 2000 světem otřásla zpráva z honkongského listu Sunday Morning Post. Hračky prodávané spolu s hamburgery a dalšími produkty v honkongských restauracích McDonald's údajně vyráběly na pevninské Číně čtrnácti až šestnáctileté děti, které firma City Toys najímala na denní úvazek 16 hodin za mzdu odpovídající sotva ceně jednoho menu u McDonald's.

ZABÍJENÍ ZVÍŘAT

Jídelní lístek u McDonald's je založen na mase. Každý den jsou po celém světě prodány miliony hamburgerů. To znamená nepřetržitou porážku zvířat narozených pouze proto, aby se staly náplní housek McDonald's. Některá z nich - hlavně kuřata a prasata - stráví své životy v umělých podmínkách obrovských velkochovů, bez přístupu čerstvého vzduchu, slunečního světla a svobody pohybu. Jejich smrt je krvavá a barbarská. V ČR masný průmysl každoročně zabije 4 miliony prasat, 28 mil. kuřat a 1,6 mil. kusů dobytka (www.ohz.cz). Často se říká, že po navštívení jatek, se lidem zvedá žaludek při pomyšlení na snězení masa. Kolik z nás by bylo schopno pracovat na jatkách a zabíjet zvířata, která jíme?

VÝZVA KE SPOLEČNÉ AKCI OD ZAMĚSTNANCŮ McDONALD'S

Mezinárodní síť zaměstnanců - McDonald's Workers Resistance ("Odpor zaměstnanců McDonald's") - založená v roce 2000 vyzývá kolegy po celém světě, aby se připojili ke dni akcí proti McDonald's: "Taky už máte dost toho, že vám někdo říká, jak máte vypadat, co si myslet a kdy se usmívat? Znepokojují vás dopady McDonald's na životní prostředí? Vyzýváme McZaměstnance po celém světě, aby založili skupiny odporu ve svých pobočkách a mohli jsme společně bojovat za lepší pracovní podmínky a vyšší mzdy." 

CO MŮŽETE UDĚLAT

Proč se nezapojit do boje za lepší život? Informace v tomto letáku jsou jen střípkem mozaiky informací o utrpení lidí, zvířat a planety, o kterém média nemluví. Naší snahou by mělo být se na tomto nepodílet. Nejjednodušší způsob je začít sám/sama u sebe, například omezením či odmítnutím masa, tříděním odpadu, preferováním hromadné nad individuální dopravou, atp.

Protestů a kampaní za životní prostředí a práva zvířat přibývá. Lidé si stále více uvědomují nutnost zajímat se o původ potravin, které my a naše děti jíme (BSE, geneticky modifikované potraviny).
Mluvte s přáteli a rodinami, sousedy a spolupracovníky o těchto otázkách. 
Prosím kopírujte a rozšiřujte tento leták co nejvíce můžete.

Kontakt: McKrutak@volny.cz


[ ZPĚT ]