Anti McDonald´s Day

Osmnáctý ročník mezinárodního dne akcí proti McDonald´s proběhl při příležitosti Světového dne výživy vyhlášeného OSN na 16.října. 

Cílem akce bylo informovat veřejnost prostřednictvím letáků a scénky pouličního divadla o tom, jak McD a podobné společnosti poškozují životní prostředí a jak zachází s hospodářskými zvířaty.

K dispozici byla petice požadující osvětu ministerstva zdravotnictví a školství o zdravé  výživě a informování občanů o zdravotní škodlivosti tzv. fast foodového jídla.

Jelikož se jednalo o petiční akci a nikoli demonstraci, nevztahovala se na ni ohlašovací povinnost. Nebyl proto zapotřebí velký počet účastníků. Happening jsme tudíž veřejně nepropagovali (o nevyžádanou propagaci se nám postarali jiní...).

Před McDonaldem jsme začali scénkou znázorňující kácení deštného pralesa, jeho přeměnou na pastvinu pro dobytek, porážkou a následnou hamburgerizací vedenou McŠéfem. Klaun v obleku připomínajícím reklamního McŠaška spolu s ostatními rozdával letáčky a sbíral podpisy pod petici. V neposlední řadě upoutávala pozornost i aktivistka v masce smutného mima.

šéf protiextrémistického oddělení KopečnýNa I.P.Pavlova také čekalo mnoho -nápadně nenápadných- tajných (včetně šéfa protiextrémistického oddělení Kopečného) i uniformovaných policistů. Po příchodu k McDonaldu byl některým účastníkům bezdůvodně kontrolován občanský průkaz. Aktivista, který to vyfotil, byl následně jiným policistou bez udání důvodu požádán o předložení OP. Kontrolovaný ho vyžadoval, což policistu mírně zaskočilo. Po chvíli přemýšlení si vzpomněl, že zákon o policii má §13. Po zapůjčení výtisku od kolegy a zhodnocení využitelnosti jeho bodů vybral bod (2) Policista je oprávněn vyzvat osobu c) která odpovídá popisu hledané nebo pohřešované osoby k identifikaci (což je časté odůvodnění nelegální perlustrace).

Po zopakování divadelní scénky jsme se přesunuli před další provozovnu McD na Andělu (u největšího nákupního centra ve středu Prahy). Zde hlídkující policista prohlásil, že se tady žádná propaganda rozdávat nebude. Po poradě (s) vysílačkou a krátkém, ale vtipném dohadování se s námi, nenašel žádný důvod proč nás před "restaurací" nenechat. Scénář se tedy mohl opakovat. Přes konkurenci předvolebního stánku jisté politické strany, si lidé brali letáčky ochotně a někteří se pouštěli i do debat. Vše mělo poklidný průběh, rozdali jsme necelou tisícovku letáků. Se soumrakem jsme happening ukončili.