Action Update - číslo 1., ročník 1., prosinec 98´

Action Update (AU) je informační občasník o ekologických a jiných akcích v ČR a ve světě.Každé číslo obsahuje také kontakty na různá eko. hnutí a organizace. AU slouží pouze k informačním účelům, text je sestaven z různých příspěvků aktivistů, svoboda slova je dána listinou základních práv a svobod v žádném případě nemají vydavatelé AU za cíl navádět k porušování práva a zákonů ČR. Earth First!


Proč Earth First!

Unavují Tě ”oficiální” enviromentální skupiny a organizace? Jsi znechucen přeplácenými ekology, kteří podlézají byrokratům a ziskuchtivým společnostem, které ničí Zemi? Máš zájem se aktivně podílet na obraně naší planety a ne jen pasivně přihlížet její destrukci ?

Jestli-že jsi odpověděl alespoň na jednu z těchto otázek ANO pak Earth First! je pro tebe to pravé. Naše taktika nenásilných přímých akcí se ukázala býti úspěšnou v případech kde jiné skupiny nebo organizace neuspěly, a upozornili jsme na problémy, které se snažili ostatní skrýt.

Earth First! bylo ”založeno” roku 1979 v USA, jako odpověď na vzrůstající nespokojenost s prací ostatních enviromentalistů. V současnosti již existuje možná i stovky EF! skupin a skupin, které s myšlenkou EF! (”obrana Země bez kompromisů”) souhlasí nebo se s ní zčásti ztotožňují.

Earth First! užívá různých taktik k ochraně životního prostředí a všeho živého na planetě, od legálních procesů, přes občanskou neposlušnost, až po v krajních případech možné přímé akce proti majetku. NIKDY se však nedopouštíme násilí na zvířatech či lidech!

Earth First! je jiné než organizace zabývající se ochranou životního prostředí, formou řádné registrace. Proto každý kdo chce být správný Earth First!er musí mít stále na paměti myšlenky a důvody proč EF! vzniklo:

Nejprve EF! není žádnou organizací, ale hnutím a především myšlenkou. EF! nemá žádné členy nebo placený personál, jen Earth First!ery. Nikdy se nedopouštíme násilí na lidech, zvířatech, rostlinách , jen v krajním případě uznáváme škodu na majetku.

Věříme v biocentrismus, že život a Země je vždy na prvním místě, a proto vždy vedeme tuto myšlenku ke konkrétním akcím.

Ať se jedná o práva lidí nebo zvířat, kácení lesů a stavbu silnic, nadnárodní korporace a ekonomickou globalizaci vždy je přítomna myšlenka Earth First! a nutnost rychlé, přímé akce!

 

GLOBAL & LOCAL Street Party 98´

16. května a 29. srpna se v Praze uskuteč-nila Global (GSP) a Local (LSP) street party. Akcepořádala pražská skupina Earth First! ve spolupráci s Rainbow Keepers, ČSAF a dalšími skupinami a aktivisty. Všichni víme, jak GSP skončila a jaký měla dopad. Také LSP byla úspěšnou akcí, i když mnozí byli, po zkušenostech z GSP zklamáni, musíme si uvědomit, že to byl největší projev občanské neposlušnosti od roku 89´.

Dohromady se na obou streetparty sešlo přes 8000 lidí všeho přesvědčení a vyznání a ukázalo se, že ”scéna”, ve které se většina z nás pohybuje není zdaleka tak malá jak se zdálo, že stále více lidí je nespokojeno se stavem životního prostředí společnosti a světa vůbec. Policii a politiky tato skutečnost překvapila a uvědomili si(alespoň doufáme), že nemají žádnou představu o tom co nás trápí a že jejich neustálá honba po moci a majetku je ve srovnání s tím co lidstvo a Zemi čeká,v případě, že se rychle nevzpamatujeme a nezačneme něco dělat, opravdu bezýznamná. Neměli bychom analýzovat to co se nepovedlo, ale spíše naopak Je lehké něco kritizovat, ale těžší něco dělat. Připravují se další streetparty a přímé akce věříme ve vaší účast.

Den bez aut 98´

Letošní ”Den bez aut” proběhl opět téměř bez jakékoliv odezvy. Praha a ostatní města byla zase zapráskaná autama. Děti Země asi opět trochu podcenily bike vyjížďku a na místě srazu se sešlo okolo 10 lidí, je škoda, že nedávají vědět ostatním skupinám. Určitě by tento den šlo presentovat lépe, třeba formou blokád silnic.(kontakt: Děti Země - Brno)

Rozbijeme Neonazis!

I přes dobrou propagaci se na téhle akci sešlo jen okolo 60 lidí (všichni očekávali alespoň 150 !!!)Chyba byla, že nikdo předem nevěděl kde nazis budou slavit 28. Říjen a tak vládl trochu zmatek Výsledkem bylo, že jsme se rozdělili na skupinky a 200 nácků nás pěkně prohnalo. Měli bychom se z toho vzít ponaučení. Nebo všichni čekáme na to až si nazis budou dělat ve městech to co chtěj ?! Zatím to tak ale vypadá !!!

Mc´Dlažka 98´

U příležitosti Mezinárodního dne hladu a ”Dne boje proti McDonalds” se několik aktivistů z Prahy rozhodlo uspořádat přímou akci proti McD. Bohužel se aktivistů sešlo pomálu a navíc bylo okolo plno policajtů. Opět ukázka jaký mají fízlové zájem o činnost radikálích aktivistů a důkaz, že asi nejsme schopni uspořádat přímou akci v Praze aniž by se to policie nedověděla! Příště už jinak.

Demonstrace - za legalizaci Marihuany

Praha, Staroměstské nám. 10. Října 1998. Klasická demonstrace se dvěma soundsystémy, účastí nad 1500 lidí a spoustou dobré nálady. Aktivisté vyvěsili na Staroměstskou radnici obří transparent s nápisem ”Naše volba”. Demonstraci přihlíželo několik desítek tajných policistů, jejichž podoby zdatní video-aktivisté a fotografové zachytili. Pražští ”State and Police Watch” připravují vydání publikace kde budou zveřejněny všichni známí i neznámí ”tajní.” Stop policejnímu obtěžování! (kontakt: Antiprohibiční liga)

Letní setkání EF! - Shelpton Mallet UK

Integrace do evropských a světových struktur se podařila naší ”frustrované mládeži” dříve než vysokým politikům. Čeští Earth First!ers byli letos poprvé přizváni ny mezinárodní setkání tohoto hnutí. Na farmě poblíž městečka Shelpton Mallet v Jihozápadní Anglii se na dvě stě ”představitelů EF! z dvaceti zemí radilo, jak v příštím roce účinněji vést kampaně proti destrukci přírody. Program setkání byl rozdělen na praktickou a teoretickou část. Během praktických ukázek se mohli zájemci naučit vše potřebné o přímé akci. Od její přípravy a provedení až po bezpečnost aktivistů. Horolezci učili jak šplhat a slaňovat stromy, lampy, stožáry atd. a tím blokovat stavbě silnic nebo kácení lesů. Každý den probíhala v místě setkání řada přednášek a diskusí na různá témata.

Celé setkání mělo význam pro autonomní skupiny z UK, které jsou páteří evropských EF!. V jejich samostatnosti je síla celého hnutí. Celý rok vyvíjejí samostatnou činnost a proto je pro ně takovéto setkání příležitostí k výměně názorů, zkušeností a koordinaci společných kampaní. Počet aktivních členů se odhaduje na 6 tisíc. Výsledkem sladění zájmů bylo v minulém roce např. sabotáž výzkumu geneticky upravených bílkovin kdy 48 z 50 polí bylo zničeno!

Na setkání se presentovali také různé skupiny hlásící se k myšlence EF! Všichni se potýkají s podobnými problémy jako u nás. Ale naše nejdůležitější zjištění bylo že nás nikdo a nikde nenaučí tomu na čem Earth First! stojí a padá. ”Odpovědnému a aktivnímu přístupu jednotlivců” skutečně platí myslet globálně, jednat lokálně! (info. EF! Praha)

Milada vyhrála ? !

Vítězstvím squatterů skončil několikadenní boj o squatt Milada v Praze.Poté co komunita odmítla opustit, na výzvy majitele, který před tím s nimi uzavřel dohodu!, squatt 7.října obklíčili policajti a dům byl dobyt během několika minut. Několik squatterů obsadilo střechu a jak přiznali policisté tento krok je zcela zaskočil. Nepomohlo ani přivolané hasičské auto. Po odvolání hasičů a policajtů převzali hlídku u dveří najatí security, a začala hra o čas. Několik dní squatteři bránili Miladu podporováni lidmi, kteří se usadili dole u baráku. V noci ze soboty na neděli náhle odjela security a po nedělní demonstraci byla Milada opět obsazena. Kroky, které učinila dále policie nebo majitel nejsou do uzávěrky tohoto AU známé.

Demo proti zabíjení zvířat pro kožešiny

Praha 22.11. Staromák. Na této akci pořádané Animal S.O.S. se sešlo zhruba 300 lidí. Divadlo, infostánky, masky a transparenty, tak by se asi dala stručně shrnout tahle akce. Po pochodu, se akce přesunula na Palachovo nám.(článek pod). Bylo vidět, že oproti minulému roku byla akce mnohem pestřejší a nápaditější, ale stále tomu ještě něco chybí. J
(kontakt Animal S.O.S.)

Za dekriminalizaci squattingu

Praha 22.11. Palachovo nám. Bohužel jako je již nepsaným pravidlem poslední doby se na akci sešlo jen málo lidí. Nebylo bohužel ani moc transparentů a navíc celkem zima. Náladu trošku zachránil soundsystém s příjemnou muzikou.
(kontakt squatt Milada)

 


Trochu ze světa

aktivisti ELF zapálili v Americkém horském středisku Vail 5 domů a 4 vleky, škoda za 12 mil. Dolarů...

21.10. byl zastaven nukleární transport v Newcastlu, konvoj byl zdržen na několik hodin když aktivisté vlastními těly bránily průjezdu konvoje.

16.10. antiMcDonald den. Po celém světě přímé akce a demo. odhadovaná škoda způsobená McDonalds 1 milion USD.

10.10. celosvětové akce proti Shell u příležitosti 3 výročí masakru kmene Ogonů v Nigérii.


µ AKCE µ

14.prosinec - celosvětové akce proti EBRD

12.leden - akce proti McDonald, McLibel

29.-31.ledna - EF! zimní setkání v Anglii

27.březen - A SEED akce proti autům

20.5. - 19.6. 1999 celosvětové akce proti EU a G8

 


Aby mohl další EF! AU vyjít v co možná nejbližsí době, budeme od Vás potřebovat příspěvky! Názory a informace o přímých a ostatních akcích, které se staly nebo teprve budou, nám proísm zasílejte na kontaktní adresu EF!AU: (anonymitu zaručujeme!) Action Update c/o Země především, P. O. BOX 237, 160 41 Praha 6, e-mail: zemepredevsim@ecn.cz