Earth First! Action Update 4


NARMADA UK

8.11, okolo 40 aktivistů z Narmada UK protestovalo před Indickou ambasádou v Londýně proti

výstavbě megalomanských přehrad na řece Narmada v  Indii. Pokračující stavba těchto přehrad má za důsledek, že již okolo 1 000 000 lidí je bez domova - mnoho z nich jsou domorodí obyvatelé, jejichž život závisí právě na řece a lesích, které jsou stavbou přehrad nenávratně devastovány.

Tato demonstrace byla pokračováním mnoha předešlých akcí,z nichž jedna například spočívala v tom,že se aktivisté připoutali na celou noc ve výšce 130 metrů na novou chloubu Londýna - “Dóm milénia“ - ,což je obří kruhová stavba, která byla postavena přímo u řeky Temže /mohli jste ji spatřit v televizním přenosu megalomanských silvestrovských oslav z Londýna na ČT 2/.

 

ANTI-MC.DONALD'S.!.DNY

Již 15. “ročník“ mezinárodních anti - McDonalds dnů, byl vyhlášen na 16. Října 1999 v rámci mezinárodního dne hladu - protestu proti konzumnímu způsobu života, neetickým reklamám zaměřeným na děti, vykořisťování zaměstnanců, krutému zacházení se zvířaty, destrukci životního prostředí a celého globálního ekosystému. Tentokrát se konalo více jak 420 demonstrací a jiných akcí v 345 městech ve 23 zemích světa. Tyto akce organizuje London Greenpeace a  McLibel Campaign. Je jen škoda, že v ČR si tento každoroční protest nenašel své příznivce.

 

Taktiky použité při akcích 18.června 1999 v Londýně

(zpráva z Earth First! sjezdu v Suffolku srpen 1999)
( přeloženo od RTS Londýn)


Vždy je dobré zhodnotit akce a taktiky, které byly při nich použity, takové zhodnocení použitých taktik a prostředků Vám pak může být prospěšné při plánování dalších akcí, někdy je můžete převzít od jiných lokálních nebo zahraničních skupin nebo upravit podle svých schopností a možností.Zde jsou taktiky, které byly použity 18.června 1999 při karnevalu proti kapitalismu v Londýně. U některých je také jejich následná kritika, která vzešla ze srazu EF! v Suffolku srpnu 1999.

Barevné masky

…dav byl rozdělen na čtyři skupiny použitím tisíců barevných masek,které byly rozdány před akcí.Masky měly na své vnitřní straně natištěny instrukce(telefon v případě zatčení…).Lidé pak podle barvy své masky následovali aktivisty s vlajkami na různá místa určení, např. lidi z červenou maskou následovali aktivisty s červenou vlajkou, lidé se zelenou maskou šli za zelenou vlajkou a ta je dovedla zase na jiné místo určení.

Masky vytvořily výbornou atmosféru a navíc skvěle vypadaly, lidé se dokázali také více odvázat, protože nikdo nemohl poznat kdo vlastně jsou. Jediný nedostatek byl, že pod maskami se skrývalo také několik policejních sabotérů a provokatérů, kteří se neúspěšně snažili narušit akci.

Bezpečnostní kamery na ulicích

...objektivy byly přetírány nebo celé kamery zabaleny do neprůhledných igelitových tašek, některé z kamer byly poškozeny nebo nadobro zničeny.
Letáčky

...tisíce letáků bylo v průběhu dne rozdáváno po celém Londýně a aktivisté se snažili mluvit s kolemjdoucí- mi o smyslu celé akce.

Natáčení policejního násilí

...v průběhu akce natáčelo několik aktivistů policejní násilí, jiní aktivisté zase brali masky těm, kteří se cho- vali podezřele nebo vyvolávali zbytečné střety s policií.
Házení dlažebních kostek

...tohle bylo shledáno jako špatná taktika. I když to nebylo předem plánováno několik lidí se rozhodlo změnit poklidnou akci ve střety s policií, zasaženi byli i kolemjdoucí lidé. I když je dobré nenechat si policejní násilí líbit, většinou jde o kontra-produktivní akce, média pak zmanipulují myšlení veřejnosti a to se pak otočí proti demonstrantům.

A hlavně !: Násilí je špatné samo o sobě. Policajti, ač to mnohdy tak nevypadá, jsou také živé bytosti a lidé.

Blokády

...blokády hlavních silnic po celém Londýně vytvořily dopravní chaos a poukázaly na nesmyslnost a zhoub- nost celé automobilové kultury.

Grafity

...dobrý nástroj, jak upozornit veřejnost, že se něco dělo nebo děje, je dobré akci stále připomínat i když už dávno skončila. Můžou také sloužit jako ukazatele pro demonstranty.

Pouliční divadla

...hlavním cílem bylo zaujmout a to jak kolemjdoucí tak i účastníky akce. Masky a divadla také velmi znervózňovaly policii - pokaždé, když se lidé v maskách přiblížili k místu, které by mohlo být podle policie potenciálním cílem nastaly policejní manévry a desítky policejních aut se tam hned snažilo dostat.
Otevření požárního hydrantu

...vytvořilo nádhernou fontánu a znepokojilo policii, zároveň fungovalo jako dokonalé osvěžení v horkém dnu, zároveň to přitáhla novináře - jako vosy na pivo.

Házení barvo-bomb na policii

...bylo zábavné a zároveň krylo policii výhled a pomohlo následně identifikovat jak tajné policajty,tak poli- cajty-násilníky.Bohužel používání barvo-bomb pomohlo identifikovat také ty, kteří bomby házely.
Dýmovnice a  slzný plyn

...bylo jich použito k vyklizení bank a McD. Pozor!Rada od anglických aktivistů adresovaná jak aktivistům tak policii : pokud se dýmovnice použije venku,kde je hodně lidí,musí se dávat pozor aby nikoho nezranila!
Hasící přístroje

...byly použity ke zničení některých počítačů v obsazených bankách a ostatních budovách. Pokud se začne stříkat z hasícího přístroje (jakéhokoliv typu) na počítač,nebo dokonce do jeho nitra,zcela jistě ho to uvede mimo provoz.

Neutíkat při policejním zatýkání

...je těžké nezpanikařit, ale ukázalo se, že pokud každý utíká,tak pomalejší lidi pak většinou zatknou. Proto buďte vždy solidární s ostatními demonstranty.

Převleky

...aktivisté oblečeni jako obchodníci, byli často ignorováni policií a dostali se lehko tam, kam se normální punk nedostane, toho pak bylo využito hlavně k obsazení budov.

Shazování policie z koní

...když jízdní policie napadla dav a lidé neměli kam utíkat, pár aktivistů začalo shazovat policajty z koní, ukázalo se to jako nepříliš vhodná taktika jak zabránit aby policie napadla dav - za prvé není to příliš bezpečné pro koně a policajty, za druhé  to má za důsledek to, že policie je pak ještě více agresivní.

Ničení soukromého majetku

...například bylo zapáleno několik drahých aut.Názory aktivistů na tyto akce se velmi různily a spíše vyzně- ly negativně.Podobné akce nemají příznivý vliv na průběh akce ani na následné mediální reakce.Navíc tomu ,komu bylo auto zničeno,vše zaplatí pojišťovna.

Útoky na McDonalds

...byly vnímány jako solidární akce, které navíc stály McD. nějaké peníze. Solidární akce s těmi, kteří bojují proti západnímu kulturnímu imperialismu na celé planetě. Hodně aktivistů bylo nespokojeno s tím, že McD. nebyly před tím vyklizeny a  při útocích byl uvnitř stále personál a někteří zákazníci, kteří se zdáli být“vcelku“vyděšení.(tento fakt byl pak často vytahován v médiích)–prostě:riziko nadnárodního podnikání.

Autonomní akce

...staly se brzy ráno (blokády, drobné sabotáže atd.) před začátkem karnevalu a rozdělily policii na několik skupin. Ukázaly se jako velmi efektivní akce a taktiky odporu.
Pirátské rádio

...bylo použito jako alternativní prostředek jak informovat pravdivě o celé akci v průběhu dne, ale i několik dní po skočení.

Letáčky po akci

...hodně lidí si po akci řeklo, že aktivisté by sami měli informovat veřejnost skrze svá alternativní média, noviny, rádia a letáčky a nespoléhat se jen na masmédia.

Co proběhlo……

1.MÁJ 2OOO

Unie kanadských poštovních zaměstnanců vyzývá ke globální generální stávce. V Londýně se chystají čtyři dny promítání filmů, mítingů, prodeje knih, Critical Mass a Day of Action.

MayDay 2000, BM MayDay.
London WC1N 3XX
mayday2k@email.com

Brazílie

Koncem srpna téměř 10 000 demonstrantů obléhalo vládní úřady v městě Brasilia. V září proběhl pochod bezzemků na hlavní město.Stávky a protesty průmyslových dělníků,zdravot- níků,bankovních zaměstnanců, dělníků u ropných společností a učitelů byli zaměřeny proti tržní politice zaváděné nátla-kem z vyšších míst.

Více zahrad!

Použitím zákona o “významném území“, kterým připustila vláda převzetí půdy pod záminkou veřejného využití, rozzuřil starosta New Yorku Gulliani skupinu More Gardens!(Více zahrad)Koalice 700 malých komunitních zahrádek se sjednotila v postu- pu proti plánu na “rozvoj“ jejich území.

Zahradní guerilly šly do konfrontace se starostou s obrovskými slunečnicemi a rajčaty.

GENE TECHNOLOGY

RoundingUp Monsanto: Campaingn Update

Setkání evropských odpůrců genového inženýrství pro stanovení základní strategie

Setkání, které organizuje A SEED Europe společně s ruskou ekologickou organizací Viola,mělo proběhnout v listopadu v městě Bryansk v Rusku. Setkání podporují tyto organizace: Women`s Environmental Network (UK), Green Action (Chorvatsko), ETK (Maďarsko), Genetic Engineering Network (UK), Elkana (Gruzie) a Dutch Genetech Platform.

Důvody setkání

V posledních dvou letech byli kampaně proti genetickému inženýrství (GE) v některých evropských zemích velmi úspěšné. Mnoho skupin různými způsoby přispělo k tomu, že opozice vůči GE se stala široce známým jevem. Domníváme se, že nyní nastal čas k zhodnocení úspěchů (i neúspěchů) kampaně proti GE a k připravení dalšího postupu do budoucna.

- Další rozvoj GE je velmi rychlý. Jeho nové produkty budou veřejností pravděpodobně přijímány pozitivněji. Veřejnost může být ovlivněna uspěšnou kampaní GE více, než je tomu nyní.

- Vzrůstající odpor WTO proti EU, který podněcují Spojené Státy, se může stát vážnou hrozbou pro vznik významné legislativy EU zabývající se GE.

- Stále důležitější je brát v úvahu zranitelnost různých regionů, kde nedostatek veřejného uvědomnění a nedostatečná legislativa poskytují společnostem vynikající podmínky pro výzkum a pro zajištění trhu jejich produktů.

- Chceme, aby se setkalo asi 40 zkušených aktivistů, kteří byli zapojeni do kampaně proti GE.

Zaměření

Tématickým ohniskem setkání bude pokrok genetiky v zemědělství, v oblasti potravin a dalších produktů.Diskuse a strategická oblast bude obsahovat: První generace transgenních modifikací, druhá generace transgenních modifikací, GE v lesnictví, GE v bavlnářství. V omezené míře pak lidská a zvířecí genetika a vzájemný vztah mezi aplikací poznatků GE v těchto oblastech a v rostlinářství (legislativa, veřejné mínění). Jako základní geopolitický rámec bude považována Evropa. Záměrem je dosáhnout strategické povědomí o širší evropské situaci, které je nutné pro vytvoření dalšího nátlaku, jehož cílem bude Evropa bez GE. Samozřejmě budou nutné diskuse a kolektivní analýza hrozeb a strategických možností v širším geopolitickém rámci, transatlantickém, a stejně tak i v mezinárodním kontextu světové obchodní organizace (WTO).

Cíle setkání

Zhodnotit průběh evropských kampaní proti GE.

Pokusit se odhadnout současný stav schopností průmyslu v oblasti GE.

Porozumět potenciálním hrozbám pro kampaň proti GE potravinám, které přináší nově objevené aplikace GE v produkci nepotravinářských plodin.

Vyvinout strategii pro vypozorování těchto hrozeb.

Zjistit jak dostat alternativy trvale udržitelného zemědělství do veřejného a politického zorného pole.

Zjistit potřeby skupin v celé Evropě pro získání vyšší efektivnosti kampaně proti GE.

Identifikovat strategické příležitosti pro evropskou kampaň v nadcházejícím čase.

Diskutovat o dlouhodobých vizích kampaně proti GE a strategiích, které nyní můžeme použít k rozvinutí uspěšné dlouhodobé i krátkodobé kampaně.

Nové publikace

Certified GE Resistant – registr kampaní a informací o GE. 50 stran adres a kontaktů na aktivistické skupiny, zdroje informací, průmyslová ústředí a lobistické asociace. Objednávejte kopii zdarma u A SEED Europe. Internetová verze bude k  dispozici později.

A SEED Europe, PO box 92066, 1090 AB Amsterdam, The Netherlands

Tel: 31-20-468-2616, 668-2236 Fax: 31 20 468 2275 E-mail: groundup@antenna.nl

 

Corporate Genomics: Novartis, Pioneer Hi-Bred/Du Pont, AgrEvo, Monsanto and Aventis – profily pěti hlavních představitelů průmyslu genetického inženýrství jsou nyní k dostání na papíru.

Kontakt: A SEED nebo E-mail: groundup@aseed.antenna.nl

 

“OF CABBAGES AND KINGS…“

A SEED Europe vydává knihu karikatur zaměřených proti genetickému inženýrství.

Kniha karikatur je zamýšlená jako nový nástroj pro evropské anti-GE aktivisty, základní informace o různých aspektech debaty o GE jsou v ní předloženy novým způsobem. Kniha je sestavena z komicsových obrázků a textových kapitol. Inspirací byl problém GE a jeho důsledky, do knihy přispěli svými pracemi umělci z mnoha různých zemí. Komicsy ilustrují široký okruh problému, ale ne způsobem vyčerpávajícího výpisu. Kniha je uspořádána tak, že každý obrázek má na protější straně text na stejné téma. Text ani karikatura přitom nejsou doplňky svého protějšku, každý má svůj vlastní obsah. Někteří aktivisté třeba mohou použít texty jako základ pro serii krátkých brožur o různých aspektech genetického inženýrství. Velká pozornost byla věnována tomu, aby aktivisté v různých zemích byli schopni přeložit obsahy textů i komicsů a použili je ve vlastních jazycích.

Proto také A SEED Europe připravuje variantu této knihy na CD-ROM a naše Webová stránka (formát Adobe Acrobat Reader) umožní snadnější vydávání.

Hlavní kapitoly obsahují: Co je to genetické inženýrství; Průmysl genetického inženýrství; Genetické inženýrství a EU; Genetické inženýrství v globální ekonomice; Kontrola korporací nad osivem a “nakrmením světa“, Produkty genetického inženýrství; Zdraví, životní prostředí a etika; Alternativy genetického inženýrství; Další aplikace genetického inženýrství………. Celkově kniha obsahuje přibližně 80 stránek kreseb a textu.

Jedno upozornění na závěr: Jeden člověk z  našeho nepočetného teamu už knihu překládá.Předpokládáme/pokud bude mít výdrž/,že bychom ji vydali v nějakém vyšším nákladu přibližně okolo podzimu.A proč s tím přicházíme už nyní? Aby se náhodou nestalo,že někdo bude mít stejný nápad a překlady by tak byly zbytečně dva,o neprodaném množství nadbytečných knih při souběžném vydání ani nemluvě. A taky nás zajímá,bude-li vůbec o knihu zájem.Proto se prosím průběžně ozvěte na náš kontakt,abychom si mohli vytvořit představu,kolik kusů bude třeba.Díky.

Justin Samuels uvězněn !

Ti z nás, kteří se v dubnu setkali s Justinem Samuelsem na shromáždění v Baskicku, byli šokováni zprávou, že byl v Belgii uvězněn kvůli své účasti na několika animal liberation akcích v norkových farmách v US.Nyní bude pravděpodobně vydán do USA kde mu hrozí velmi těžký trest – maximální sazba je 82 let.

V USA, kde byl znám jako “Norčí muž“, byl před dvěma lety s jedním přítelem obviněn z vypuštění 3600 norků ze dvou farem a z   vydírání, kterým přinutili farmáře vzdát se svých praktik při chovu norků. U soudu se však oba ani neukázali a skrývali se, až do chvíle, kdy byl Justin odhalen při náhodné kontrole dokladů v belgickém městě Hasselt. V té oblasti právě probíhaly protesty proti přítomnosti jaderných zbraní na vojenské základně Kleine Brogel. Zástupce okresu Hasselt prohlásil: “Měl smůlu, že policie kontrolovala i jeho. Při kontrole totožnosti se ukázalo, že se jedná o mezinárodně hledanou osobu.“

Po kontaktu s americkými úřady, požádala FBI oficiálně o jeho vydání.Nyní probíhá složitá procedůra předaní Justina do USA.Justin je zatím zadržován v městě Hasselt.

“Families of Animal & Earth Liberation Prisoners Support Network” zahajuje kampaň na Justinovu podporu.
Další informace:Justin Samuels Support Campaign (Europe)
c/o Families of Animal & Earth Liberation Prisoners Support
BM Box 2407
London WC1N 3XX
United Kingdom
family.support@iname.com

Environmentální aktivisté v Rusku čelí vlně policejní perzekuce

Geoffrey York, Moskva, 27.října 1999

Moskva – ruská policie zatýká a vyslýchá stále více environmentalistů při bezpečnostních akcích, které provádí proto, aby prezentovala svou aktivitu po zářijové vlně teroristických útoků. Aktivisté hovoří o tom, že policie za poslední dva měsíce vyslýchala nejméně sedm environmentalistů z nichž nejméně jeden je stále ve vězení.

Environmentalisté byli dotazováni na finanční zdroje a na kontakty se západními skupinami. Aktivisté se domnívají, že zatýkání je projevem ruského nepřátelství vůči západu a špionážní paranoii, které se rozšiřují zvláště mezi bývalými agenty KGB nyní pracujícími v ruských bezpečnostních službách. Jsou zde obavy, že zatýkání bude pokračovat. “ Myslím, že to ještě neskončilo” říká Valery Nikolsky z moskevské lidskoprávní organizace Helsinky Group. “Stále čekáme kdo bude další.”

Vladimir Sliviak, protijaderný aktivista, který přijmul finanční granty od kanadské vlády, byl zatčen a vyslýchán 90 minut poté, co explodovala nálož v nákupním centru v Moskvě. Policie mu řekla, že je zatčen v souvislosti s výbuchem, ale pak se téměř všechny otázky týkaly jeho environmentálních aktivit a financování jeho skupiny. “Chtěli předstírat, že to má něco společného s terorismem” říká Vladimir, “Nejprve chtěli dokázat, že protijaderní aktivisté prováděli špionáž, to se jim nepodařilo, nyní ale změnili svoji taktiku a chtějí dokázat, že jsme teroristé. Je velmi jednoduché zastrašovat lidi používáním označení ‘terorista’”. Vladimir, který pracuje ve dvou ruských environmentálních skupinách dodává, že policisté mu ukázali balíček marihuany a ptali se: “Chceš abychom to našli v tvém batohu?“ Policie se snažila přinutit ho k výpovědi. Řekli, že mu hrozí tříleté vězení za držení drog.

Lidskoprávní aktivisté říkají, že mezi ruskými policisty se rozšiřuje používání zastrašování podezřelých hrozbami podstrčení drog. Stejná taktika byla používána i proti mnoha čečencům zatčeným v Moskvě za poslední měsíc.

Další protijaderný aktivista, Alexej Kozlov, byl vyslýchán policií 7. září a environmentalista Yakov Kochkaryov byl zatčen 6. září a obviněn z držení drog.

Nyní je stále v moskevské věznici kde očekává soud. Pod nátlakem podepsal přiznání, ale poté, co se spojil s právníkem ho odvolal.

Další čtyři protijaderní aktivisté byli minulý měsíc vyslýcháni v Jekatěrinburgu, jednomu z nich policie prohledala byt.

Federální bezpečnostní služba (FSB), vytvořená z bývalé KGB uveřejnila prohlášení, že mnoho environmentalistů provádí špionáž pro západ. Bývalý ředitel FSB Vladimir Putin v červenci prohlásil, že FSB by se měla zaměřit na environmentální organizace, protože jsou infiltrované zahraničními špiony. Pan Putin je nyní premiérem Ruska. Protijaderné skupiny se v Rusku začaly zviditelňovat v nedávných letech, kdy protestovaly proti jaderné energii a dovážení jaderného odpadu do Ruska k uskladnění.

“Pro FSB je velmi snadné obvinit je z poškozování ruských zájmů“ říká pan Nikolsky. “Není to tak, že jsou zločinci – jde jen o to, že autorita je nemá ráda.“ Dodává, že v provinčních oblastech může policie zatýkat environmentalisty bez jakékoliv pozornosti medií a publicity. “ Mohou snadno zmizet.“ Tažení na protijaderné aktivisty začalo v roce 1996 zatčením Alexandra Nikitina, bývalého sovětského námořního důstojníka, který se připojil k norské environmentální skupině kde pomáhal při vývoji skladiště jaderného odpadu z ruských ponorek. Byl vězněn deset měsíců a obviněn z velezrady, stále očekává nový soud. Při jeho prvním soudu požadoval soudce stažení obžaloby pro nedostatek důkazů, ale FSB prosadila další pokračování procesu.

Další zatčený Grigori Pasko je také bývalý námořní důstojník. Jako vojenský novinář psal o vypouštění ruského jaderného odpadu do oceánu. Byl zatčen a odsouzen pro špionáž, ale po 20 měsících ve vězení byl v červenci propuštěn.

V červenci policie vtrhla do bytu fyzika Vladimira Soifera a zabavila zde jeho osobní materiály. Tento člověk se zabýval skladováním jaderného odpadu a havárií sovětské ponorky v roce 1985. Ačkoli nebyl nikdy odsouzen, policie odmítla vrátit některé ze zabavených dokumentů.

Ve stejný měsíc byl student z USA přinucen opustit Rusko poté, co ho FSB obvinila ze shromažďování “tajných environmentálních map” pro CIA.

PŘEHRADY NA OBŘÍM KOLE

26. října osm lidí ze skupiny “Solidarios con Itoitz and Narmada UK“ vyšplhalo na obří ruské kolo “Millennium Wheel“ v Londýně. Nahoře rozvinuli transparenty se slogany “Stop přehradám!“, “Free Narmada, Free Itoitz!“ a “Nechte řekám volný tok“. Všichni byli zatčeni pro podezření ze spáchání škody na majetku. (V době tisku nebyl znám žádný rozsudek.) Svoji akci vysvětlili v prohlášení, jehož část otiskujeme:

“Touto akcí na Millenium Wheel zavrhujeme iracionální systém založený na plýtvání a pustošení, systém, který se nerozpakuje použít miliony liber na nesmyslné divadlo zatímco na počátku třetího tisíciletí odebírá milionům lidí naději na přežití.“

“Po mnoho let pozorujeme, že snahou kapitálu je koncentrovat populaci ve velkých příměstských aglomeracích, což neprospívá venkovským oblastem, které jsou stále více opouštěny. Venkovské oblasti se stávají zdroji prostoru pro infrastrukturu vysokokapacitní dopravy, pro produkční centra energie a industrializovaného zemědělství, nebo pro akumulaci surovin nutných k uspokojení potřeb velkých měst. Jednou z těchto surovin je voda, která se stává stále více cennější. Akumuluje se v obrovských nádržích, které zaplavují města, údolí, tradiční kultury. Moc, která ovládá rozmary těchto přehrad a vydává je za nepostradatelný zdroj vody, takto spekuluje a mrhá s veřejnými financemi na objednávku korupčních soukromých obchodních zájmů. Podvádí veřejnost hypotetickými zavlažovacími plány a populaci žijící pod přehradou vystavuje smrtelnému nebezpečí. Symbolickým příkladem tohoto typu “rozvoje“ infrastruktury jsou projekty přehrad Itoitz (Baskicko) a Narmada (Indie)“.

 

ZÁPLAVA PROTESTU

Lidé v údolí řeky Narmada v Indii bojují již dvanáct let proti projektu přehrady. Nyní je stavba již ze dvou třetin hotová. V boji proti zaplavení svých komunit se sjednotili kmenový obyvatelé, vesničané, drobní farmáři i ekoaktivisté. V srpnu se sešli tisíce obyvatel údolí na protestním shromáždění, kde provedli náboženský obřad obětování řece. V dubnu sedm lidí zahájilo hladovku, po jedenácti dnech je policie odvezla do nemocnice, kde je přinutili přijmout potravu. Mnoho lidí bylo vystaveno stovkám opakovaných zatčení a policejnímu násilí.

Indická vláda odmítá provést přesídlení obyvatel obyvatel nebo poskytnout jakékoliv kompenzace. Mnoho lidí prohlásilo, že jestliže začne stoupat voda zůstanou i se svými dětmi ve svých domech.

 

REVOLUCE V TELEVIZI

/Velká Británie/

- Aktivisti ALF slyšeli, že policie chce prohledávat jejich soukromí. Proto zajistili, aby byl stále někdo z nich v jejich domě. Jednoho dne přišla uřednice pro domovní příspěvky, a za ní policista v civilu, kterého představila jako svého šéfa. Jako své jméno uvedl “pan Smith” a protože se nijak neprokázal nebyl vpuštěn dovnitř. Úřednice se nezdržela dlouho, jenom kolik potřeboval venku pan Smith na odstranění štítku parkovacího místa na zdi protějšího domu. Přestože úřednice tvrdila, že pan Smith pracuje na jejich úřadě, nikdy tam nebyl k zastižení. Naštěstí podvedení obyvatelé domu zjistili, že jsou pod dalším dozorem. Sousedé jim řekli, že jejich dům bývá slabě vidět v televizi, bylo to možné naladit nedaleko pátého kanálu. Venku hledali, kde by asi mohla být umístěna kamera, ta byla ale uvnitř protějšího domu. Na nedaleké, dvanáct metrů vysoké vodárně, ale objevili stojan s mikrovlnným přijímačem zaměřeným na míli vzdálenou kameru. Přijímač byl spojen s monitorem a pomalu nahrávajícím videem. V příštích několika týdnech přicházel každý den policista v civilu vyměnit videokazetu. Jednoho dne celé zařízení zmizelo a nyní je na bezpečném místě. Tento způsob dozoru bývá používán před intenzivnější (a dražší) operací, která teď může následovat.

- V té době v Hillgrove 20 agentů provokatérů s imitacemi kroužků v uších a v nose pokřikovalo nadávky na své kolegy v uniformách, pak se k nim otevřeně připojili…

- Dlouho sledovaný podzemní novinář, který vydal materiál o policejním zastrašování novinářů, byl znovu zatčen, když filmoval policejní násilnosti při Reclaim the Streets v Bristolu.

- Tvůrce dokumentu z Bristolu byl zatčen při natáčení na anti-GE protestech v Totnes, v jeho domě byly zabaveny videokazety, počítačový hard disk a různé psané materiály.

- Člověk který nedávno natočil podmínky chovu norků uvnitř kožešinové farmy v Cornyhaughu, byl zatčen, vyšetřován kvůli Harassment Act 1997 ( ochrana žen před obtěžováním), nyní má zákaz nočního opuštění bydliště…..

 

AKCE PRO U`WA

U`wa je naprosto neasimilovaná domorodá komunita bojující za záchranu své kultury a domovského území v deštném pralese v Kolumbii, které je ohrožováno těžbou ropy.U`wa vzdorují rozvoji těžby tak neústupně, že jsou připraveni spáchat hromadnou sebevraždu, než by připustili, aby jejich země byla zneuctěna. Bez ohledu na to vydala kolumbijská vláda 21. září povolení k těžbě americké ropné společnosti Occidental Petroleum.

Aktivisté ve 20 městech (v 10 zemích) po celém světě zvolili 12. řijen, výročí evropské invaze do Ameriky za den akcí na podporu U`wa. Byly vyvěšeny transparenty, konzuláty byly obleženy, demonstrace proběhly od Prahy až po San Francisco, solidární prohlášení vydali i lidé z Narmada Valley v Indii, kteří také bojují proti ničení svých komunit.

U`wa vyzvali své podporovatele, aby prováděli jakékoliv možné akce, které by rozšiřovali jejich poselství a přiměli svět k jeho vyslyšení.

International contact:Rainforest Action Network San Francisco. Rags@ran.org, www.ran.org.

 

WORLD WIDE FUND FRAUD!

aneb
Světový ochranářský fond podvodně funguje podle zájmů průmyslu.

V okamžiku, kdy toto čteš, jsou po celém světě děti z různých odlišných kultur unášeny a násilně umísťovány do škol proti své vůli a proti vůli svých kmenů. Lidé z mnoha zemí, od Indonézie až po Zair, jsou násilně přesouváni ze svých odvěkých domovin do chudinských a ubohých čtvrtí měst se zoufalou hygienou a mizerným jídlem. Tito lidé se chtějí vrátit do svých domovů, žít tak jako dosud, bez vůdců a civilizace, živit se lovem a sběrem.

Ale území na kterém žili je bohaté na minerály a dřevo. Nenasytné oči lidí ze západu je chtějí a tak si je vezmou. Důvěrně známý příběh? Agrese korporací? Despotická vláda? Misionáři? Marťanská invaze? Ano, všechny tyto věci (Marťani možná ne), ale jedna z dalších věcí může překvapit mnoho lidí: po celém světě je nástrojem této agrese organizace World Wide Fund for Nature. Pod sympatickým logem s chlupatým medvídkem panda najdeme odporné imperium zla.

WWF (World Wide Fund for Nature) se svým medvídkem pandou v logu je velmi známý. Byl založen asi před 25 lety. Lovci trofejí jako je princ Bernhard z Nizozemí, top manažeři průmyslu, finančního byznisu a politické špičky viděli, že jedna z jejich nejžádanějších trofejí, tygr, byl lovem téměř vyhuben.

Tento problém pro lovce trofejí a potřeba dobré reputace konzervativců přivedla sto největších multinárodních společností k tomu, že každá poskytla jeden milion dolarů (samozřejmě s atraktivními odpisy z daní). WWF se narodil s těmito 100 miliony dolarů. Princ Bernhard se stal prvním prezidentem WWF, nyní je to další lovec trofejí, princ Phillip z Anglie.

Od počátku své činnosti přijímal WWF mnoho uznání od všech vlád na Zemi. Na mnoha místech působil de fakto jako ministerstvo životního prostředí. Z dobrých důvodů:

WWF je schopen vybudovat vládě dobrou enviromentální image.

WWF pomáhá ochraňovat velmi malá území jako přírodní rezervace a potom dává prostor průmyslu pro neomezenou destrukci okolních obrovských oblastí. Jeho pobouření kvůli “nelegální“ těžbě je pouze kouřová clona pro zakrytí faktu, že 95% těžby je legální.

WWF pomáhá rozvoji odlehlých míst s velkou plochou neporušené přírody a k získání kontroly nad nimi.

Jestliže jsou tato odlehlá místa obývaná neasimilovanými kmenovými lidmi, pak WWF napomáhá vládě k získání kontroly nad nimi a k jejich asimilaci do mainstreamu.

WWF podporuje velmi ziskový turistický průmysl.

Výsledkem toho všeho jsou ztráty pro původní obyvatele a pro – na první pohled to může znít paradoxně – divokou přírodu jejíž většina je obětována. Jako obyčejně, vítězem je bohatý svět.

Nátlak na kmenové obyvatele prováděný konzervátory přírody nikdy nebyl v centru pozornosti. Výsledky konzervátorství přírody byli vždy obdivovány a poškození spáchaná na kmenových obyvatelích byla opomíjena. Špinavá města a coca-cola nejsou náhradou za tři miliony let starou kulturu. Tito lidé byli násilně vysídleni a otázka kompenzací je naprosto nerelevantní. Argument o kompenzacích je klamný manévr k odvrácení pozornosti nevládních organizací zabývajících se dodržováním lidských práv.

V Zairu byl Pygmejský kmen Barhwa vysídlen ze své odvěké domoviny kvůli založení Národního parku Kahuzi-Biega. WWF se v tom velmi angažoval. Oběti z počátku žily důstojně, svým tradičním způsobem, ale nyní jsou vystaveny alkoholismu, prostituci, extrémní chudobě a vykořisťování sousedním kmenem Bantu. Podobně byl přesídlen i Pygmejský kmen Bambuti z Národního parku Maiko,což je jasným důsledkem společných aktivit vlády a WWF.

V centrální Africe projekt Dhangza-Sangha, který byl od roku 1988 řízen WWF, zapříčinil destrukci způsobu života a ztrátu důstojnosti a odvěké domoviny pro Pygmejský kmen Batwa.

Ve Rwandě byl kmen Batwa vysídlen z přírodního lesa Nyungve v roce 1994 kvůli Nature Conservation Site zřizovaném WWF. Kmen Batwa tak ve Rwandě ztratil svou odvěkou domovinu a poslední útočiště.

Tsavo East National Park v Keni byl založen WWF na odvěkém území kmene Sanye. Sanyové pak byli pronásledováni ve své vlastní zemi jako pytláci. Následkem toho byl tento kmen prakticky zničen jako společenství lovců a sběračů.

Křováci Hai`om v Namibii byli vysídleni ze svého území Etosha-Pan do čehož byl zapojen také WWF.

Na setkání v Xane-kotla v únoru 1996 Botswanská vláda po konzultacích s WWF prohlásila, že 3000 posledních Křováků žijících tradičním lovecko sběračským způsobem, mají opustit svojí domovinu, která se má změnit v rezervaci.

V Jižní Africe bylo 40 posledních Křováků vyhnáno z jejich odvěkého území, které dnes využívá Národní park Kalahari Gemsbock. WWF se zde stále angažuje. Nadále pokračuje ve snižování územních požadavků vystěhovaných Křováků.

V indickém státě Uttar Pradesh je kočovný kmen Gujjar obětí projektu přírodní konzervace ve kterém je WWF přímo zapojen. Také posledních několik domorodců náležejících k negroidní rase je obětí projektů národních parků v horách Nilgiri, kde je WWF stále aktivní.

Na Filipínách WWF spolupracuje s Haribon Foundation, která od něj dostala značnou finanční podporu. V roce 1988 se Haribon Foundation snažila vytlačit domorodé Bataky žijící na ostrově Palavan z jejich domoviny v pralese,v okolí Mount Puyos (Cleopatra Needle), aby získala prostor pro rozšíření Národního parku Mount Saint Paul`s. Předpokládalo se, že Batakové budou usazeni na vykáceném území, aby zde pomáhali na stromových plantážích, běžně nazývaných zalesňovací projekty. FSCN byla schopna pozastavit tento plán, ale Haribon Foundation pokračovala, s použitím peněz od WWF, v “rozvoji” Bataků. Peníze byli získány výměnou za přírodu.

Výsledkem je více či méně násilné usazení původně volně se pohybujících Bataků a s tím spojená téměř úplná ztráta jejich kultury a tradic. IUNC (Mezinárodní unie pro konzervaci přírody – zastřešující organizace jejíž částí je i WWF) nyní přichází se snahou o umístění Bataků do zbývající časti pralesa bez ohledu na fakt, že tísíce filipínců již vniklo do původní domoviny Bataků, což dělá tento záměr neproveditelný.

WWF plánuje vysídlení Papuánců z území Národního parku Lorentz v Indonézií okupované Západní Papui. WWF spolupracuje s indonézskou vládou a s americkými vetřelci vlastnícími doly ve Freeportu a je zodpovědný za zavraždění nejméně 7 členů OPM (Organizace pro svobodnou Papui), kteří byli zabiti vloni při osvobozování funkcionářů WWF, kteří byli vzati jako rukojmí. Přesto WWF stále přehlíží územní požadavky OPM.

Existuje mnohem více případů kdy byla malá společenství obětována “přírodně konzervačními“ aktivitami a politikou WWF a vlád. Stejně jako většina ostatních konzervačních programů i tyto předcházely expanzi destruktivních korporací. Tato zanikající malá společenství lidí mají na zemi velmi málo přátel. Jejich přátelé se přibližují přírodě v nehierachické síti, vzniklé kvůli zlepšení situace,používající jak přímé akce, tak i politické lobování. Jestliže proces civilizace a globalizace dovolí vyhladit poslední zbývající nezápadní kultury, zůstaneme zde v lidské monokultuře.Jestliže je biodiverzita důležitá, tak jaký význam pak má diverzita lidská ?! Musíme vytvořit alianci schopnou podpořit tyto poslední bašty naděje na budoucnost humanity.

Zatímco my, v “prvním“ světě se snažíme získat zpět naši zem, tito lidé ji stále mají. Žijí tak, jak žili vždy. Když oni zemřou, naše sny zemřou s nimi. Bez nich bude budoucnost humanity zmražena v současném stavu, všechny alternativní budoucnosti zmizí a úchylnost vzniklá před deseti tisíci lety v Mezopotámii bude parazitovat na celé planetě. Potřebujeme, aby se lidé zapojili. Ne říkat, co má kdo dělat, nebo nakupovat trička, ale aktivně se připojit k resistenci divoce žijících lidí celého světa útočením na srdce problému právě zde v “bohatém světě“. Sociální spravedlnost nemůže být v kultuře, která páchá genocidu na svých sousedech.

Některá z těchto společenství nyní čítají pouze několik set členů, za pár let zmizí navždy a s nimi i část naší humanity - pokud už nyní rozhodně nevystoupíme.

 

ZATÝKÁNÍ ODPŮRCŮ GENETICKÝCH MANIPULACÍ

11 lidí bylo zatčeno, když se snažili vytrhat geneticky modifikovanou cukrovou řepu u města Lincoln. Jejich pokus byl součastí Genetic Snowball Action. 8 nových členů místní skupiny bylo zatčeno číhajícími policisty v okamžiku kdy se přiblížili k pozemku, zbývajícím třem se podařilo vytrhat 10 řep, poté byli také zatčeni a obviněni ze způsobení škody, pokusu o způsobení škody a přípravu na způsobení škody pomocí zahradnického náčiní. Rozsudky zatím nebyly vyřčeny. Policie a majitel pozemku byli předem informováni o plánované akci. Příčinou byl zřejmě dopis poslaný na úřad pro ochranu životní prostředí, který požadoval odstranění geneticky modifikovaného materiálu. Nařízení firmy Monsanto, zaměřené proti akcím snowballerů obsahovalo seznam všech jejich předpokládaných cílů.

13 lidí bylo zatčeno poté co vyčistili pozemek v Totnes v hrabství Devon, dva byli souzeni pro způsobení škody 605 000,- liber, mají zakázáno opustit město a každý den se musí hlásit na policejní stanici. Ostatní očekávají výsledky soudního vyšetřování. Tento pozemek byl předmětem velmi sledovaného soudního procesu, ve kterém místní farmář bojoval o udržení statusu organického původu pro své produkty, které byly ohroženy přenesením pylu z geneticky upravených rostlin. Přes třicet lidí, většinou místních, zde vytrhalo kukuřici ještě před tím než začla kvést. Další pokusy byli neúspěšné, protože pozemek je 24 hodin denně pod dohledem ochranky. Policie zabavovala majetek zatčených v Somersetu, Devonnu, Bristolu, Sheffieldu a v Londýně. Místní lidé uspořádali v Totnes veřejný mítink a demonstraci s 300 účastníky na podporu dvou odsouzených pod heslem “Měli by být chápáni jako lidé, kteří odpovídající na útok korporací na naši zem.“ Akce pokračují a rozrůstají se navzdory nařízení Mutanta a nedávnému zatýkání. 5 lidí vykopalo geneticky upravená semena řepky olejné v Dundee. Tito lidé byli souzeni s neoprávněnou a zlomyslnou škodolibostí, ale jejich tresty byli zrušeny již za 50 hodin. V tomto případě zde byly pochybnosti o tom, zda semena byla opravdu produktem genetického inženýrství. V Norfolku se skupina asi deseti starousedlíků jednoho nedělního rána rozhodla, že účelnější než návštěva bohoslužby může být vykopání cukrové řepy Monsanto na církevním pozemku. Akci provedli za bílého dne, ačkoli bylo možné, že kromě boha je uvidí i někdo jiný.

Brambory s vloženými geny kuřat, medůz, slunečnic, virů a bakterií. Bylo toho příliš mnoho pro jednu skupinu, která vyčistila 20 polí univerzity v Leedsu.

Za poslední měsíc proběhlo 7 čistících akcí (jedna pouze částečně). Akce měly různý styl, neviditelný noční útok nebo vyčištění pozemku za denního světla. Je důležité je, že tato činnost probíhá. Biotechnologické multinacionální korporace zjišťují, že uskutečnit jejich plán proměny naší země v obrovskou laboratoř nebude snadné. Ačkoli zničení 35 polí je dobrý výsledek, v Británii je stále více než 300 pokusných pozemků – je tu ještě spousta práce.

Je nám známo,že bezmála rok starý verdikt Ministerstva zemědělství dovolil experimenty s geneticky modifikovanými plodinami i na našem území.prosíme každého,kdo má informace o tom,kde se něco takového praktikuje,aby se nám ozval.

Poslední varování ke genetickým “manipulacím“

Slovo “manipulace“ jsme do uvozovek nedali náhodou.Nám jako občanům téhle republiky doufejme nehrozí ohrožení takového rozměru,jaké mu jsou vystaveny země,kde si korporace jako MUTANTO své hybridy přímo pěstují. Musíme doufat,že v čechách nevyrostou lány modifikovaných plodin a nebudou ohrožovat naší biodiverzitu /druhovou rozmanitost/.

Jsme tedy povinováni čelit jen nebezpečí,které na nás číhá jako na spotřebitele. Jde o zboží,které na nás čeká v regálech obchodních domů a obsahuje geneticky upravené produkty…Jak víme,zuří v zemích,kde jejich původci sídlí a pomalu ovládají trh,velký boj o to,zda má být na výrobcích toto“vylepšení“uvedeno nebo naopak. Odpůrci těchto antipřírodních zásahů se logicky bouří proti ohrožení svých práv a zdraví,tudíž to nálehavě vyžadují,naproti tomu korporace jsou si zase vědomi toho,že i ta nejlhostejnější část veřejnosti jejich praktiky stále ještě vnímá jako handicap pro své stravování a tak odmítají etiketu s výrazným upozorněním,která prodejnosti moc nepřidá.

U nás je situace i v tomto odlišná.Pokud je naše informace správná, vejde co nevidět v platnost zákon,který přikazuje na všech výrobcích prodávaných na našem trhu,jež mají ve svém složení geneticky upravené ingredience, toto viditelně uvádět na přebalu.A nyní se dostáváme k tomu,co se začíná dít i u nás. Média rádoby objektivně/ani pro ani proti/ dnes a denně informují o“dalších a dalších skvělých výsledcích“kdejakého člověka někde po světě,kdy dejme tomu“Ve švýcarsku vědec xy úspěšně genetickou manipulací obohatil rýži o vitamín A a tu pak zdarma poskytne farmářům ve vybraných rozvojových zemích,kde je u obyvatel zjištěn nedostatek zmíněného vitamínu“….Ale už nezmíní další předpokládaný vývoj…Tamní lidé to v zoufalství přijmou. Odbourá jim to schopnost půdy vypořádat se další rok se semeny nemodifikovanými,které 100%-ně nepodpoří změněné složení půdy,nebo je zahubí čekající plevel. Neodbourá-li jim to přímo původního dodavatele osiva. A firma s gen.modif. rýží má o kšeft postaráno…..

Média se samozřejmě nemůžou ke každému takovémuto skutku filozoficky stavět dlouhou diskusí,zda je to tak správně,či ne. Zda se to skutečně tak stane a jde jen o vypočítavost a ne o snahu pomoci. Ale tím,že tuto záležitost podají v tak heroickém znění,kdy je ten pokus stavěn do pozice východiska“jak nasytit planetu“ a ta zpráva působí jako nalezené řešení zdravotních problémů přelidněných chudých částí světa,tak ztrácejí význam fráze o novinářské etice.Tak totiž evidentně přitakávají šikovnému záměru vědců ospravedlnit svou rozporuplnou činnost. Nepleťme si pojmy.Tohle není zpravodajská neutralita.

Samozřejmě nemůžeme od zdělovacích prostředků chtít,aby to hlasitě odsuzovaly,to by je mohlo stát žalobu,ale neměly by ty informace přejímat od placených agentůr,které je zveřejní až,díky zkušenostem odborníků v oblasti působení na veřejné mínění, patřičně upravené,ale použít jen stručnou formu zprávy s uvedením rizik..Pravda,takovéto požadavky už silně hraničí s naivitou,vždyť média propagují i takové obludnosti jako je armáda,nebo třeba novela protidrogového zákona,zcela běžně.Jak dokonale je vyřčen jejich popis v definici“Média jsou poplatné systému,který jim umožňuje existenci“.A podle toho ty současné vypadají…

Pak je právě na nás,abychom informovali své okolí o zhoubnosti“genetické propagandy“. Jak víme,problémy hladu a rozložení finančních prostředků mají své viníky,kteří mají od hodiny možnost to změnit.Pro bohatý sever není problém trochu utrousit,a není řeč jen o průmyslnících a firmách,které jihu vydrancovaly nerostné a přírodní bohatství a postavili na něm svůj obchodní úspěch,ale i o životním standartu obyčejných,nasycených rodin,které by se jen nepatrným snížením svého nadbytku,zavedením úspor energií,atd. mohli trochu uskromnit ve prospěch hladovějících. Nemluvě o stravovacích návycích,tak jak jsou schvalovány ministerstvy.Ty představují živočišné produkty jako dominantní a základní,což je neuvěřitelně nákladný způsob! Ale opravdu nemáme místo na omílání známých výpočtů,kolik strávníků masa a kolik veganů uživí metr čtvereční….Koneckonců,už je čas tento článek ukončit. V čem spočívá neštěstí a neudržitelnost naší“euroatlantské“civilizace,všichni víte. Tohle mělo být jen upozornění na skryté snahy přivést veřejnost na myšlenky,že to vyřeší tolik nechtěné genetické modifikace.

Jděte a rozšiřujte pravdu o skutečných souvislostech hladu a zisku !

 

MUMIA MUSÍ ŽÍT !

Neříkejte mi nic o údolí stínů smrti. Já tam žiju. – Mumia Abu Jamal.

Mumia Abu Jamal je v cele smrti již déle než šestnáct let po falešném obvinění z vraždy policejního důstojníka. Ve skutečnosti je pod hrozbou smrti kvůli svým politickým názorům a aktivitám. Jako bývalý člen Black Panthers neohroženě kritizoval rasismus a násilnosti policejního oddělení ve Philadelphii.

Co by jste dělali, kdyby jste znali přesné datum, kdy bude zastřelen Martin Luther King ?! Mumia Abu Jamal měl být 2. prosince popraven smrtící injekcí. Povolení k jeho popravě podepsal v říjnu guvernér Thomas Ridge. Mumia bezprostředně reagoval takto: “Je to jen další stádium boje. My budeme pokračovat v boji. Zvítězíme!“

Mumiuv obhájce Leonard Weinglass nedávno napsal: “Více než patnáct let Mumia potvrzuje svoji nevinu. Životy černých politických aktivistů jsou ohrožovány těmi samými silami,které v historii vnucovali nacionální systém zastrašování a kontroly. Pouze úplné obhájení Mumii může zastavit další bezpráví v historii již nyní nasycené krví nevinných.“

26. října však soud opět rozhodl o odkladu popravy a rozhodnutí o tom zda se bude konat nové soudní slyšení padne v březnu.

Prosím, pošlete dopisy guvernérovi (viz příklad dopisu dole), soudci a Nejvyššímu soudu.

adresa soudce: adresa Nejvyššího soudy (požadujte nový soudní proces):
Judge William H. Yohn Jnr. Chief Justice Flaherty,
United States District Court, Supreme Court of PA,
2609 United States Courthouse, Six Gateway Centre,
601 Market Street, Suite 6161,
Philadelphia PA 19106, USA 11 Stanwich St,
Pittsburg PA 15222, USA
guvernérův fax: 001-717 783 4429

Další informace: http://www.callnetuk.com/home/mumia

FAO GOVERNOR TOM RIDGE,ROOM 225,MAIN CAPITOL BUILDING,HARSBURG,PA 1712O,USA

Dear Governor,
I am writing to strongly urge you to reconsider the decision to execute Mumia Abu Jamal. The death penalty is a violation of the most basic human rights, the right to life. Amnesty international and other human rights organisation have repeatedly called for its abolition.

Even in the case of somebody who is clearly guilty, the effectiveness of the death penalty is in itself questionable. There is no evidence of it having a significant deterrent to violent crime in any country in which it is used. Whilst I have every sympathy for the families of the victims of violent crime, the death penalty is not the solution. Capital punishment does not help the families to recover from their grief. Nor does it deal with the societal factors which led to the occurence of the crime.

In Mumia Abu Jamal`s case there are still more important reasons why the death penalty MUST be commuted. The evidence upon which he was convicted is spurious. Eye witnesses to the murder for which he is charged describe a short stocky man, Mumia is tall and slim. Mumia`s support campaign can show that the evidence given by witnesses in court was selective and incomplete.

This must be thoroughly investigated.

As an outspoken black campaigner accused of murdering a white policeman, it is inconceivable that issues of racial prejudice will not have had a bearing upon the arrest, trial and sentencing of Mumia Abu Jamal. There is no place for racism in the judical system. It is therefore essential that Mumia`s death penalty is commuted and that he is released or given a re-trial.

I URGE YOU TO GRANT CLEMENCY FOR MUMIA ABU JAMAL.

 

Text dopisu guvernérovi

Tímto dopisem Vás chci vyzvat k tomu, aby jste opětovně zvážil rozhodnutí o vykonání trestu smrti nad Mumiou Abu Jamalem. Trest smrti je potlačení nejzákladnějšího lidského práva, práva na život. Amnesty International a další lidsko právní organizace opakovaně vyzývají k jeho zrušení.I v případě někoho, jehož vina je jasná, je efektivita trestu smrti diskutabilní. Neexistují důkazy o tom, že by v zemích, kde se používá, měl trest smrti významný odstrašující účinek na pachatele násilných trestných činů.

Nejvyšší trest nepomáhá rodinám obětí překonat jejich hoře. Nemá vliv ani na sociální faktory, které vedou k  páchání zločinů.V případě Mumii Abu Jamala je stále mnoho důvodů, proč trest smrti musí být zrušen. Důkazy podle kterých byl usvědčen jsou podvržené. Očití svědci vraždy popisovali malého silného člověka, Mumia je vysoký a štíhlý. Je možno předvést, že důkazy přednesené svědky u soudu, byli selektivní a nekompletní.

To musí být důkladně prošetřeno.

Je nepředstavitelné, že černý aktivista byl obviněn z  vraždy bílého policisty , uvězněn a odsouzen bez vlivu rasových předsudků. V právním systému není místo pro rasismus. Proto musí být Mumiův trest smrti zrušen. Musí být propuštěn nebo postaven před nový soud.

VYZÝVÁM VÁS KE SHOVÍVAVOSTI PRO MUMIU ABU JAMALA.