Modrý proud

“V rámci systému nepoctivých ekonomických vztahů (takzvaném “novém světovém řádu”) nedávno zavedeném ve světě drancují nadnárodní korporace a lokální byrokratické elity celé státy vytěžováním přírodních zdrojů a nízkým životním standardem. V novém světovém řádu probíhá toto drancování v mnohem větším rozsahu než v epoše klasického kolonialismu 19-20 st. Nicméně, jeho metody se změnily. Postup je jednoduchý - přírodní zdroje jsou vyváženy z regionu a zisk z nich nemá místní populace, ale nadnárodní korporace. Ty jím vábí lokální a federální autority, které postupně zapomínají na zájmy jejich národa. Národní vlády a vlastníci nadnárodních korporací tvoří jednotu a jsou elitami v “novém světovém řádu.” - z prohlášení Autonomní akce proti plynovodu Blue Flow

Všude na světě dochází k vykořisťování přírody a těžení neobnovitelných přírodních zdrojů bez ohledu na lokální následky kvůli krátkodobému zisku malé elity bohatých. V rozvinutých zemích severu jsou tyto případy relativně dobře zmapovány, ale k podobnému dění dochází i například v Rusku. Blue Flow je název nového právě stavěného plynovodu mezi Ruskem a Tureckem. Na jeho financování se podílí ruský Gasprom a italský koncern ENI. Výstavba tohoto bezprecedentního díla, z velká části vedoucí po mořském dně, budí velké obavy ruských ekologů. Proč?

Ekologické dopady

Trasa chystaného plynovodu vede přes chráněné přírodní oblasti a jeho výstavbou budou zničeny cenná lesní území, včetně druhů zapsaných do červené knihy (tedy těch, kterým bezprostředně hrozí vyhynutí). To ale není jediný ekologický dopad tohoto megaprojektu - dalším důsledkem výstavby bude znečištění pobřežních vod.

K tomu došlo hned v prvním úseku výstavby blízko města Gelengzhik. Všechno začalo 19. srpna připlutím dvou pontonových lodí. Jedna z nich začala prohlubovat mělčinu, druhá vrtat do mořského dna. Hloubení pokračovalo v kuse po deset dní, dokonce i v noci. Důsledkem těchto prací bylo rozsáhlé znečištění pobřežních vod, které se rozšířilo až 1,5 kilometru daleko, mělo fatální dopady na mořský ekosystém v oblasti a fakticky zničilo jednu z nejkrásnějších oblastí severo-východní oblasti Černého moře.

Největším nebezpečím celého projektu je ale velice pravděpodobná možnost narušení podmořského vedení, protože potrubí vede seismicky aktivní oblastí. V nejhorším, avšak nikoliv nepravděpodobném scénáři může případné proražení potrubí způsobit globální ekologickou katastrofu. Zvláštním znakem Černého moře totiž je vysoká koncentrace síry v hloubkách větších než 200 metrů. V případě havárie by množství síry vystoupilo na povrch, zahubilo vše živé v oblasti a pokud by se vzňalo, mělo by dopady na životní prostředí celé planety.

Kromě toho plynovod také prochází ochrannou zónou kolem více než stovky přímořských turistických oblastí. Hluk s přečerpávací stanice Beregovaya, umístěné v blízkosti turistické oblasti Arkhipo-Ossipovka, bude srovnatelný s hlukem, jaký produkují velká letiště. Pokud připočítáte znečištění ovzduší a kontaminaci pobřežních vod během stavby, znamená to konec turistické atraktivnosti těchto míst.

Sociální dopady

Z výstavby plynovodu samozřejmě nebudou nějak profitovat místní lidé. Ohromné zisky shrábnou obě zainteresované korporace a samozřejmě banky, které se podílejí na financování projektu. V prosinci roku 1999 ruský parlament dokonce schválil speciální patnáctileté daňové úlevy pro projekt tohoto plynovodu.

Podle odhadů má Rusko podzemní zásoby plynu na 80 let. Jeho cena však neustále vzrůstá a obyčejní lidé si ho stále častěji nemohou dovolit. Navíc, pokud bude Blue flow uveden do provozu, bude do Turecka ročně prodáno 16 miliónů kubických metrů plynu, což pro region Severní Sibiře bude znamenat vyčerpání jeho podzemních zásob plynu v několika málo dekádách a následné ponechání místních obyvatele bez zásob plynu na dlouhé a kruté zimy.

Další negativní sociální dopady bude mít výstavba a provoz plynovodu na již zmíněných více než sto přímořských letovisek. Odhlédneme-li od možné ekologické katastrofy a budeme předpokládat, že vše poběží tak jak má, znečištění pobřežních vod a hluk a zplodiny z přečerpávacích stanic tyto letoviska spolehlivě vyřadí z provozu, což pro lokální populaci bude znamenat ztrátu výdělků z turistického průmyslu.

Odpor žije

Do odporu proti výstavbě jsou vedle nevládních organizací zapojeni i anarchisté. Právě anarchistická Autonomní akce stojí na frontové linii odporu a proti výstavbě již provedla několik přímých akcí, od veřejných až po sabotáže. Reformistické nevládní organizace zatím proti výstavbě bojují právními prostředky - jak je vidět, zatím bezvýsledně i přes to, že výstavba podmořské části odporuje ruské legislativě. Prochází totiž územím prvního pásma hygienické ochrany města Gelengzhik, kde je zakázána jakákoliv výstavba a jakákoliv průmyslová aktivita s výjimkou vědeckých výzkumů.

Radikální akce byly zahájeny 4. srpna, kdy aktivisté ze Sociálně-ekologické unie společně s lokálními obyvateli blokovali cesty pro transport Gaspromu ve vesnici Smolenskaya. 17. srpna následovala akce na zablokování kácení stromů nutných pro zahájení stavebních prací. Aktivisté vyšplhali do korun stromů a další se k jejich kmenům přivázali řetězy. Po čtyřech dnech se však stavbyvedoucí rozhodl ignorovat bezpečnostní předpisy a dělníci začali s kácením. Jeden ze stromů minul sedícího aktivistu pouze o pár centimetrů. Někteří ze stavebních dělníků byli trestanci, kteří chtěli svou práci dokončit včas za jakoukoliv cenu, protože to mohlo přispět ke zkrácení jejich trestu.

7. září, zatímco se na pláži konala tisková konference Sociálně-ekologické unie, 13 aktivistů Autonomní akce s transparenty “Stop Blue Flow” a “Gasprom je vrah!” vylezlo na stavební stroje a přinutilo tak dělníky zastavit práce. Ostatní zahráli divadelní představení, při kterém symbolicky zničili staveniště. Po hodině a půl byla akce ukončena.

8. září se konal pochod městem Gelendzhik. Asi 15 aktivistů s černo-zelenými vlajkami a transparentem “Blue Flow přinese Černému moři smrt” za doprovodu bubnů rozdávalo letáky o výstavbě ropovodu a křičelo hesla proti nadnárodním korporacím zainteresovaným ve výstavbě a samozřejmě i proti výstavbě samotné. Akce se setkala s velkým zájmem lokálních obyvatel. Jediným, kdo s akcí nesouhlasil, byl policista, který se průvod pokusil zastavit. Aktivisté však jednoduše odřízli kousek transparentu, který držel, a pokračovali v cestě. Akce byla ukončena po 30ti minutách, jen pár minut před příjezdem policie.

Další akce budou jistě následovat. Naštěstí pro aktivisty může výstavba pokračovat pouze do zimního období, což znamená do října. Anarchisté z Autonomní akce již ohlásili, že budou pracovat na vytvoření rozsáhlého hnutí za zastavení výstavby zdola, protože jedině horizontálně uspořádané nehierarchické hnutí může kombinací veřejného tlaku a přímých akcí výstavbu ještě zastavit a zachránit tak jedinečnou přírodní oblast.


- podle komuniké a tiskových zpráv Autonomní akce napsal Pavel Houdek
Zpět