Proč  Earth First!
"Co jsme a co nejsme"

Unavují tě "oficiální!" enviromentální skupiny a organizace? Jsi znechucen přeplácenými ekology, kteří podlézají byrokratům a ziskuchtivým společnostem, které ničí Zemi? Máš zájem se aktivně podílet na obraně naší planety a ne jen pasivně přihlížet její destrukci ?

Jestli-že jsi odpověděl alespoň na jednu z těchto otázek ANO pak Earth First! je pro Tebe to pravé. Naše taktika nenásilných přímých akcí se ukázala býti úspěšnou v případech, kde jiné skupiny a organizace neuspěly, a upozornili jsme tak na problémy, které se snažili ostatní skrýt.

Earth First! bylo “založeno” roku 1979 v USA, jako odpověď na vzrůstající nespokojenost s prací ostatních enviromentalistů. V současnosti již existuje možná i stovky EF! skupin a skupin, které s myšlenkou EF! (“obranou Země bez kompromisů”) souhlasí nebo se s ní třeba jen z části ztotožňují.

Earth First! užívá různých taktik k ochraně životního prostředí a všeho živého na planetě, od legálních procesů a kampaňí vedených ve spolupráci s ostatními skupinami a Nevládními neziskovými organizacemi, přes občanskou neposlušnost v podobě demonstrací happeningů a streetparties, až po v krajních případech možné přímé akce proti majetku. NIKDY se však nedopouštíme násilí na zvířatech či lidech.

Earth First! je jiné než organizace zabývající se ochranou životního prostředí, formou řádné registrace. Proto každý kdo chce být správný Earth First!er musí mít stále na paměti myšlenky a důvody proč EF! vzniklo:

Nejprve EF! není žádnou organizací, ale hnutím a především myšlenkou. EF! nemá žádné členy nebo placený personál, jen Earth First!ery. Nikdy se nedopouštíme násilí na lidech, zvířatech, rostlinách , jen v krajních případech uznáváme škody na majetku a to především tehdy kdy se ukázaly jiné taktiky jako neefektivní nebo kdy hrozí přímá destrukce jakékoliv formy života.

Věříme v biocentrismus, že život a Země je vždy na prvním místě, a proto vždy vedeme tuto myšlenku ke konkrétním akcím a cílům.

Ať se jedná o práva lidí nebo zvířat, kácení lesů a stavbu nesmyslných dálnic, nadnárodní korporace a ekonomickou globalizaci... - vždy je přítomna myšlenka Earth First! a nutnost rychlé, přímé akce!