Seznam organizací, které budou nakládat s GMO, dále pak druh organismu a místo pěstování:

1) Ústav experimentální botaniky AV ČR‚ Rozvojová 135‚ Praha 6 – Lysolaje‚ 165 02 
Sativa Keřkov a.s.‚ Havlíčkův Brod‚ Dobrovského 3538;
-Brambor (Solanum tuberosum) s vneseným genem ovlivňujícím cukerný metabolismus; pokusné pozemky Sativy Keřkov a. s.

2) Monsanto ČR s.r.o.‚ Rybkova 1‚ Brno‚ 602 00
Výzkumný ústav rostlinné výroby‚ Drnovská 507‚ Praha 6 –Ruzyně‚ 161 06
Jihočeská universita v Českých Budějovicích‚ Branišovská 13‚ České Budějovice‚ 370 05
Entomologický ústav AV ČR‚ Branišovská 31‚ České Budějovice‚ 370 05;
-Kukuřice MON 810, Bt; Branišovice‚ pozemky šlechtitelské stanice Monsanto
České Budějovice‚ pozemky Zemědělské fakulty JU Ivanovice na Hané‚ pozemky VÚRV
Praha – Ruzyně‚ pozemky VÚRV
 
3) Monsanto ČR s.r.o.‚ Rybkova 1‚ Brno‚ 602 00
Výzkumný ústav pícninářský Troubsko s.r.o.‚ Zahradní 1‚664 41‚ Troubsko
Zkušební stanice Nechanice s.r.o‚ Husovo nám. 34‚ okr.
Hradec Králové‚ 503 15‚ Nechanice; 
-Kukuřice NK 603, RR;Branišovice‚ pozemky šlechtitelské stanice Monsanto Troubsko‚ pozemky Výzkumného ústavu pícninářského Nechanice‚ pozemky Zkušební stanice

4) AGRITEC‚ výzkum šlechtění a služby‚ s.r.o.
Sídlo: Šumperk‚ Zemědělská 16‚ PSČ 787 01;
-Len setý (Linum usitatissimum L.) s vneseným selekčním genem pro rezistenci k hygromycinu;pokusný pozemek v katastru obce Vikýřovice

5) Aventis CropScience CR/SR s.r.o.‚ Brno‚ Řeznická 1‚ 602 00
(uživatel‚ který podává žádost)‚
Martinice‚ a.s.‚ Martinice 205‚ 769 01 Holešov‚ (uvádění do životního prostředí);
-Řepka olejná ozimá MS8; místo neznámé

6) Aventis CropScience CR/SR s.r.o.‚ Brno‚ Řeznická 1‚ 602 00
(uživatel‚ který podává žádost)
Česká zemědělská univerzita v Praze‚ Kamýcká 129‚ 165 21 Praha 6 – Suchdol (uvádění do životního prostředí)
Výzkumný ústav rostlinné výroby‚ Drnovská 507‚ Praha 6 – Ruzyně‚ 161 06 (uvádění do životního prostředí)
Výzkumný ústav včelařský‚ s.r.o. Máslovice – Dol‚ okr. Praha-východ‚ 252 66 (uvádění do životního prostředí)
Martinice a.s.‚ Martinice 205‚ 769 01 Holešov‚ (uvádění do životního prostředí)
Biona Jersín‚ s.r.o.‚ Jersín 45‚ okr. Jihlava‚ PSČ 588 25 (likvidace semen řepky v režimu uzavřeného nakládání);
-Řepka olejná ozimá MS8RF3; Pokusná stanice AF ČZU v Červeném Újezdě
Pokusná stanice AF ČZU v Uhříněvsi
Pokusná stanice VÚRV v Humpolci
Výzkumný ústav včelařský v Dole Martinice

7) Výzkumný ústav rostlinné výroby
Drnovská 507‚ Praha 6 – Ruzyně‚ 161 06
IČO: 00027006;
-Slivoň Stanley; pokusné pozemky VÚRV v Praze - Ruzyni

Za zprávnost údajů a adres neručíme, info převzaty bez úprav a ověření z internetu.


Další info na www.kez.cz

Seznam osob oprávněných k nakládání s GMO

Zpět